Hoppa till innehåll
Framsidan
Till företag
Företagssamarbete
Ansvarsfullhet är kärnan i Tokmannis strategi

Ansvarsfullhet är kärnan i Tokmannis strategi

Tokmannis mål är att vara den mest ansvarstagande lågpriskedjan i branschen och att bidra till att bygga en god framtid.

På Tokmanni skapas ansvarstagande genom faktiska, vardagliga handlingar som utförs av hela personalen. Handlingarna styrs av ansvarsmålen i Tokmannis strategi, där huvudteman är Produkterna och leveranskedjan, Klimatet, Människorna och Rättvis affärsverksamhet. Att stödja John Nurminens verksamhet är en naturlig del av Tokmannis klimat- och miljöarbete. 

”John Nurminens Stiftelse gör ett konkret och långsiktigt arbete för att minska belastningen på och miljöriskerna för Östersjön. Vi har redan under tre somrar samarbetat med Stiftelsen genom att för varje Pisara-produkt som vi säljer under kampanjperioden donera en summa till skyddet av Östersjön, sammanlagt 148 000 euro. Pisara är vårt eget varumärke med fokus på skönhet och renhet”, säger Emilia Koski, hållbarhetschef på Tokmanni.

Tokmannis största inverkan på den biologiska mångfalden och klimatet uppstår genom de produkter som företaget säljer och råvarorna till dem. Därför tar Tokmanni hänsyn till den biologiska mångfalden i sitt sortimentsarbete och bygger upp sitt sortiment på ett hållbart sätt.

Även Tokmannis ambitiösa klimatmål stödjer bevarandet av den biologiska mångfalden. Tokmanni har förbundit sig att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader Celsius i sin egen verksamhet. Tokmanni har också som mål att den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral senast 2025.

Tokmanni Emilia Koski valokuva
Emilia Koski, ansvarighetschef, Tokmanni Oy

”För att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål behöver vi samarbetspartner som John Nurminens Stiftelse. John Nurminens Stiftelse har konsekvent arbetat för att rädda Östersjön och dess arv för de kommande generationerna redan i 30 år. Vi uppskattar stort Stiftelsens konkreta projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd, minska belastningen på havet och minska miljöriskerna”, fortsätter Koski. 


vene rantautumassa saaren laituriin ylhäältä kuvattuna.

Sök