Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
BalticReed påskyndar användningen av vass

John Nurminens Stiftelse inleder internationellt samarbete för att öka nyttoanvändningen av bladvass

Ruovikoitunut rantaniitty, josta on niitetty järviruokoa

Mer information

Maija Salmiovirta Projektchef, på studieledig

Genom vasslåtter avlägsnas näringsämnen från övergödda stränder, igenvuxna strandmiljöer återställs och råmaterial för cirkulär ekonomi produceras för en mängd olika användningsområden. I det nya internationella BalticReed-projektet kommer John Nurminens Stiftelse att öka slåttern av vass och tillsammans med sina samarbetspartner utveckla den vassbaserade affärsverksamheten i Finland, på Åland och i Sverige.

Övergödningen av Östersjöns stränder och minskningen av betet vid kusten har påskyndat tillväxten av bladvass.  I många grunda havsvikar har bladvass som växer i strandvattnet trängt undan all annan vegetation från områden på upp till hundratals hektar, och stränderna har vuxit igen.

Vassmassan längs kusten har bundit till sig många näringsämnen som övergöder Östersjön och vassen utnyttjar dessa för sin tillväxt. Genom att slå vassruggarna och samla upp vassmassan kan näringsämnen avlägsnas från strandvattnen och samtidigt tas klimatvänligt råmaterial tillvara för många olika användningsområden. I projektet Kustvass som inleddes 2020 har John Nurminens Stiftelse arbetat för slåtter av vassruggarna och vidareförädling av vassen.

Nu påbörjar Stiftelsen ett nytt, internationellt projekt för vasslåtter och utnyttjande av vass. I det treåriga BalticReed-projektet slås vass i 12 områden längs Fastlandsfinlands kust, på Åland och i Sverige, samt anordnas utbildningar och workshoppar för företag som är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vassmaterial.

Genom att utnyttja vassen kan vi återvinna näringsämnen, minska utsläppen av växthusgaser och stödja lokalt företagande. I projektet strävar man efter att i nära samarbete med aktörer och intressegrupper inom området lösa flaskhalsar som är förknippade med användningen av vass, såsom logistikens smidighet. Vass är en mycket mångsidig produkt som är lämplig för många ändamål, från växtunderlag till byggmaterial. I projektet uppmuntras också företag att utveckla olika produkter från vass, eftersom vass fortfarande är ett ganska underutnyttjat material.

Samarbetspartner i projektet är NTM-centralen i Egentliga Finland, Yrkeshögskolan Arcada, Ålands landskapsregering, Länsstyrelsen Östergötland samt Race for the Baltic. Projektet får finansiering från EU:s program Interreg Central Baltic, som finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt som förbättrar tillståndet vid kusten och för havsmiljön.

Det finns utrymme för nya företagare i branschen

Största delen av den slagna vassen lämnas nu antingen krossad på sin växtplats eller i befintligt tillstånd för att förmultna nära stranden. Då dräneras näringsämnena i vassen gradvis tillbaka till vattenmiljön.

Inom området finns det beställningar för slåtterföretagare med utrustning som kan användas för att samla upp vassen.

”Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i att utnyttja vass. Vi söker därför företagare som med entusiasm skulle kunna utveckla logistikkedjan tillsammans med oss för en kostnadseffektiv nyttoanvändning av vassen”, säger Maija Salmiovirta, projektchef för BalticReed-projektet.

Logistiken blir betydligt smidigare om en företagare kan hantera slåtter, insamling och transport av vassen ända fram till vidareförädling. Samtidigt minskar kostnaderna och vassen förs lättare ut på marknaden.

Ruovikon niittoa rantaniityllä
Foto: Ilkka Vuorinen

Vass har många användningsområden

I Finland används numera sommarslagen vass bland annat som jordförbättringsmedel på åkrar och som råvara för växtunderlag. Slåtter av vassruggar och insamling av vass är dock ganska arbetskrävande och därför dyrt. För att vassens värdekedja ska vara ekonomiskt lönsam bör man hitta användningsområden med högre förädlingsvärde för vassen.

”Vi erbjuder vass för produktutveckling till vidareförädlingsföretag. Målet är att hitta fungerande idéer för att utnyttja både sommarslagen grönvass och vinterslagen brunvass,” berättar Salmiovirta.

I projektet BalticReed anordnas utbildningar och workshoppar för befintliga, nya och kommande slåtterföretagare samt företag med idéer för utnyttjande av vassmaterial.

I Estland är användning av vass i olika konsumentprodukter, såsom vasstak och byggskivor, redan etablerad, och därför anordnas i projektet gemensamma studieresor till Estland för finländska, åländska och svenska aktörer. Dessutom anordnas workshoppar för kommuner och andra markägare med strandvassruggar.

BalticReed-logo

Läs mer om BalticReed-projektet:

Projekt
BalticReed

Vi avlägsnar näringsämnen från övergödda stränder genom slåtter av vassruggar och främjande av nyttoanvändningen av vass.

Läs mer

Sök