Hoppa till innehåll

BalticReed

I vassmassan längs kusten finns bundna många näringsämnen som övergöder Östersjön. Genom att slå vassruggarna och samla upp vassmassan kan näringsämnen avlägsnas från strandvattnen och samtidigt tas klimatvänligt råmaterial tillvara för många olika användningsområden. I BalticReed-projektet ökar vi slåttern av vass och tillsammans med våra samarbetspartner utvecklar vi den vassbaserade affärsverksamheten i Finland, på Åland och i Sverige.

Mål
Att avlägsna näringsämnen från övergödda stränder genom slåtter av vassruggar och att främja nyttoanvändningen av vass.
Tidsplan
2023–2026
Status
Projektet är påbörjat.
Samarbetspartner
NTM-centralen i Egentliga Finland, Yrkeshögskolan Arcada, Ålands landskapsregering, Länsstyrelsen Östergötland samt Race for the Baltic
Plats
Kuster i fastlandet i Finland, Åland och kuster i Sverige

Finansiering

Baltic Reed sprider sig på grunda havsvikar, även över hundratals hektar. Bild: Helmi Pörhölä

Kontaktinformation:

Vad är bladvass och hur är slåtter till hjälp för Östersjön?

  • Bladvass (Phragmites australis) är en gräsväxt som är bekant för många och som trivs både vid Östersjöns och insjöarnas stränder. Övergödningen av Östersjöns stränder och minskningen avstrandbetet har dock påskyndat vassruggarnas tillväxt, och i många grunda vikar har bladvassen täckt all annan vegetation över områden på tiotals, till och med hundratals hektar.
  • I vassmassan längs kusten finns bundna många näringsämnen som övergöder Östersjön, såsom fosfor. Genom att slå vassruggarna och samla upp vassmassan kan näringsämnen som övergöder Östersjön avlägsnas från de övergödda stränderna.
  •  När de ogenomträngliga vassnåren öppnas, ökas också möjligheterna till rekreationsanvändning av stränderna och försvunna vårdbiotoper återställs.
  • Vass är en mycket mångsidig produkt som är lämplig för många ändamål, från växtunderlag till byggmaterial. Genom att utnyttja vassen kan vi återvinna näringsämnen, minska utsläppen av växthusgaser och stödja lokalt företagande.

Internationellt samarbete snabbar upp nyttoanvändningen av vass

I BalticReed-projektet slås vass i 12 områden längs Fastlandsfinlands kust, på Åland och i Sverige, samt anordnas utbildningar och workshoppar för företag som är intresserade av vasslåtter och utnyttjande av vassmaterial.

I projektet löser man i nära samarbete med aktörer och intressegrupper inom området flaskhalsar som är förknippade med användningen av vass, såsom logistikens smidighet. I projektet uppmuntras företag att utveckla olika produkter från vass, eftersom vass fortfarande är ett ganska underutnyttjat material.

I Finland används numera sommarslagen vass bland annat som jordförbättringsmedel på åkrar och som råvara för växtunderlag. Slåtter av vassruggar och insamling av vass är dock ganska arbetskrävande och därför dyrt. För att vassens värdekedja ska vara ekonomiskt lönsam bör man hitta användningsområden med högre förädlingsvärde för vassen. I projektet BalticReed anordnas utbildningar och workshoppar för befintliga, nya och kommande slåtterföretagare samt företag med idéer för utnyttjande av vassmaterial.

I Estland är användning av vass i olika konsumentprodukter, såsom vasstak och byggskivor, redan etablerad, och därför anordnas i projektet gemensamma studieresor till Estland för finländska, åländska och svenska aktörer. Dessutom anordnas workshoppar för kommuner och andra markägare med strandvassruggar.

Samarbetspartner i projektet är NTM-centralen i Egentliga Finland, Yrkeshögskolan Arcada, Ålands landskapsregering, Länsstyrelsen Östergötland samt Race for the Baltic. Projektet får finansiering från EU:s program Interreg Central Baltic, som finansierar gränsöverskridande samarbetsprojekt som förbättrar tillståndet vid kusten och för havsmiljön.

Är du intresserad av att utnyttja vassmassa eller av affärsutveckling? Kontakta oss!

Största delen av den slagna vassen lämnas nu antingen krossad på sin växtplats eller i befintligt tillstånd för att förmultna nära stranden. Då dräneras näringsämnena i vassen gradvis tillbaka till vattenmiljön.

Det finns en stor outnyttjad potential i att utnyttja vass. I projektet söker vi företagare som med entusiasm skulle kunna utveckla logistikkedjan tillsammans med oss för att vassen ska kunna nyttoanvändas kostnadseffektivt.

Logistiken blir betydligt smidigare om en företagare kan hantera slåtter, insamling och transport av vassen ända fram till vidareförädling. Samtidigt minskar kostnaderna och vassen förs lättare ut på marknaden.

Har du intresse eller idéer för att utnyttja vassmassa eller för utveckling av affärsverksamhet? Vi vill gärna höra ifrån dig! Kontakta projektchef Sonja Jaari!

I samarbete till

Nyheter relaterade till projektet

Ruovikoitunut rantaniitty, josta on niitetty järviruokoa
Nyheter
BalticReed påskyndar användningen av vass
Rannikkoruoho läheltä kuvattuna
Nyheter
John Nurminens Stiftelse erbjuder bidrag för nyttoanvändning av vass

Sök