Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
BalticReed-hanke

BalticReed-hanke

Rannikon ruokomassaan on sitoutunut paljon Itämerta rehevöittäviä ravinteita. Niittämällä ruovikkoja ja keräämällä ruokomassa talteen saadaan rantavesistä poistettua ravinteita ja samalla ilmastoystävällistä raaka-ainetta moneen eri käyttöön. BalticReed -hankkeessa lisäämme ruovikoiden niittoa ja kehitämme ruokoon pohjautuvaa liiketoimintaa Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoite
Poistaa ravinteita rehevöityneiltä rannoilta niittämällä ruovikoita ja edistämällä ruo’on hyötykäyttöä.
Aikataulu
2023–2026
Tilanne
Hanke on käynnistetty.
Yhteistyökumppanit
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ammattikorkeakoulu Arcada, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Itä-Götanmaan lääninhallitus sekä Race for the Baltic.
Lokaatio
Manner-Suomen rannikkoalueet, Ahvenanmaa ja Ruotsin rannikkoalueet

Rahoittamassa

Järviruoko on levittäytynyt matalille merenlahdelle jopa satojen hehtaarien aloille. Kuva: Helmi Pörhölä

Lisätietoja:

Mikä on järviruoko ja miten sen niittäminen auttaa Itämerta?

  • Järviruoko (Phragmites australis) on monille tuttu heinäkasvi, joka viihtyy sekä Itämeren että järvien rannoilla. Itämeren rantojen rehevöityminen ja rantalaidunnuksen vähentyminen ovat kuitenkin kiihdyttäneet ruovikoiden kasvua, ja monella matalalla merenlahdella järviruoko on peittänyt alleen kaiken muun kasvuston kymmenien, jopa satojen hehtaarien aloilta.
  • Rannikon ruokomassaan on sitoutunut paljon Itämerta rehevöittäviä ravinteita, kuten fosforia. Niittämällä ruovikkoja ja keräämällä ruokomassa talteen saadaan rehevöityneiltä rannoilta poistettua ravinteita, jotka rehevöittävät Itämerta.
  • Läpitunkemattomien ruokotiheikköjen avaaminen lisää myös rantojen virkistyskäytön mahdollisuuksia ja tuo takaisin hävinneitä perinnemaisemia.
  • Ruoko on hyvin monikäyttöinen tuote, joka sopii moneen tarkoitukseen kasvualustoista rakennusmateriaaliksi. Hyödyntämällä ruokoa voidaan kierrättää ravinteita, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja tukea paikallista yrittäjyyttä.

Kansainvälisellä yhteistyöllä vauhditetaan ruo’on hyötykäyttöä

BalticReed-hankkeessa niitetään ruokoa 12 alueella Manner-Suomen rannikolla, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa sekä järjestetään koulutusta ja työpajoja ruovikon niitosta ja ruokomateriaalin hyödyntämisestä kiinnostuneille yrityksille.

Hankkeessa ratkotaan tiiviissä yhteistyössä yhdessä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa ruo’on hyödyntämiseen liittyviä pullonkauloja, kuten logistiikan sujuvuutta. Hankkeessa kannustetaan yrityksiä kehittämään ruo’osta erilaisia tuotteita, sillä ruoko on vielä varsin alihyödynnetty materiaali.

Kesällä niitettyä ruokoa on Suomessa käytetty nykyisellään muun muassa maanparannusaineena pelloilla ja kasvualustan raaka-aineena. Ruovikon niitto ja ruo’on keruu on kuitenkin varsin työlästä ja sen vuoksi kallista. Jotta ruokoarvoketju voisi olla taloudellisesti kannattava, ruo’olle tulisi löytää korkeamman jalostusarvon käyttökohteita.  BalticReed-hankkeessa järjestetään koulutuksia ja työpajoja nykyisille, uusille ja tuleville niittoyrittäjille sekä yrityksille, joilla on ideoita ruokomateriaalin hyödyntämiseen.

Virossa ruo’on hyödyntäminen erilaisissa kuluttajatuotteissa, kuten ruokokatoissa ja rakennuslevyissä, on jo vakiintunut, joten hankkeessa järjestetään suomalaisille, ahvenanmaalaisille ja ruotsalaisille toimijoille yhteisiä opintomatkoja Viroon. Lisäksi järjestetään työpajoja kunnille ja muille rantaruovikoiden maanomistajille.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ammattikorkeakoulu Arcada, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Itä-Götanmaan lääninhallitus sekä Race for the Baltic. Hanke saa rahoituksensa EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta, joka rahoittaa rannikon ja meriympäristön tilaa parantavia, rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita.

Oletko kiinnostunut ruokomassan hyödyntämisestä tai liiketoiminnan kehittämisestä? Ota yhteyttä!

Suurin osa niitetystä ruo’osta jää nykyisin joko murskattuna kasvupaikalleen tai sellaisenaan maatumaan rannan lähistölle. Tällöin ruo’on sisältämät ravinteet valuvat vähitellen takaisin vesistöön.

Ruo’on hyödyntämisessä on paljon vielä käyttämätöntä potentiaalia. Hankkeessa etsimmekin yrittäjiä, jotka lähtisivät innolla kanssamme kehittämään logistiikkaketjua, jotta ruoko saadaan kustannustehokkaasti hyötykäyttöön.

Logistiikka sujuvoituu huomattavasti, jos yrittäjä pystyy hoitamaan ruo’on niiton, keruun ja kuljetuksen aina jatkojalostajalle asti. Samalla kulut laskevat ja ruokoa saadaan helpommin markkinoille.

Onko sinulla kiinnostusta tai ideoita ruokomassan hyödyntämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen? Kuulemme sinusta mielellämme! Ota yhteyttä hankkeen projektipäällikkö Sonja Jaariin!

Yhteistyössä

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku