Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Östersjö-media
Ekoåkrar gick med i gipsbehandlingen

Ekoåkrar gick med i gipsbehandlingen

Traktori levittää luonnonkipsiä pellolle

Mer information

Spridning av gips på åkermark minskar erosionen och avsköljningen av fosfor som övergöder vattendragen. Ekoodlare har också varit intresserade av denna effektiva vattenskyddsåtgärd.

På grund av ekobestämmelser som föreskriver att det endast är tillåtet att sprida jungfruligt gips på ekologiskt odlade åkrar kan det återvunna gipset som finns att få i Finland inte användas på dem.

I höst erbjöd gipsprojektet för Vanda å en grupp ekoodlare i Nurmijärvi möjlighet att pröva naturligt gips. John Nurminens Stiftelse ingick avtal om spridning av gips med fyra ekoodlare, och under de senaste veckorna har naturligt gips spridits ut på en areal om cirka 80 hektar.

Gipset kommer från Spanien. Naturgips minskar fosforbelastningen på samma sätt som gips som erhålls som biprodukt men är dyrare än återvunnet gips.

Olli Lukkarinen på Kranni gård ville gärna vara med om spridningen av naturgips. ”Gipsbehandlingen är absolut en positiv idé! Det är jättefint om det går att skapa miljöfördelar på det här sättet. Vi på Kranni kommer att berätta för kunderna att vi också håller på med sådana här projekt. Människor väldigt intresserade av vad vi gör på åkrarna och hur åkrarna brukas.”

Mer på ämnet:

Se på Olli Lukkarinens intervju och hur spridningen av naturgips gick (på finska):

Läs mer

Sök