Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Avlopps­reningsverket i Sankt Petersburg

Avlopps­reningsverket i Sankt Petersburg

Under 2005-2011 inledde stiftelsen i ett gemensamt projekt med S:t Petersburgs vattenverk en effektiverad fosforavskiljning av avloppsvatten i S:t Petersburgs tre största reningsverk. Då projektet var slutfört minskade den årliga fosforbelastningen som kan nyttjas av algerna i Finska viken med 30%.

Mål
Bygg förbättrad fosforavskiljning för Sankt Petersburgs största reningsverk för avloppsvatten
Tidsplan
2005-2011
Status
Projektet avslutat
Plats
Sankt Petersburg
Vedenpuhdistamo

Stiftelsen började effektivisera fosforavskiljningen på S:t Petersburgs största reningsverk tillsammans med S:t Petersburgs vattenverk år 2005, då man undertecknade en avsiktsförklaring om att effektivera fosforavskiljningen på S:t Petersburgs tre största reningsverk – Centrala, Sydvästliga och Norra reningsverket. Stiftelsens uppgift i projektet var teknisk planering av investeringar, samordning av finskt och ryskt planeringsarbete, ledning av anskaffningar samt anskaffning och leverans av utrustning till reningsverken.  Vattenverket i S:t Petersburg ansvarade för den lokala planeringen, tillstånden, byggnadsarbetena och installering av utrustningen.

I finansieringen av projekt vid Centrala och Sydvästliga reningsverket deltog också miljöministeriet i Finland. En del av projektet vid Norra reningsverket finansierades av den svenska statliga myndigheten SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Stiftelsens totala kostnader för projektet vid S:t Petersburgs största reningsverk uppgick till cirka 2,5 miljoner euro.

Den effektiverade fosforavskiljningen på Centrala avloppsreningsverket i S:t Petersburg slutfördes 2009 och under 2010 inledde man fosforavskiljningen på Sydvästliga och Norra reningsverket. Den sista nödvändiga utrustningen levererades till Sydvästliga reningsverket i maj 2010, varefter S:t Petersburgs vattenverk installerade den. Arbetet vid Norra reningsverket slutfördes sommaren 2011.

Sök