Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Kingisepp avlopp projektet

Kingisepp avlopp projektet

John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Kingisepp påbörjade en effektiverad fosforavskiljning vid reningsverket i Kingisepp, i nordvästra Ryssland nära den estniska gränsen, i maj 2018. Stiftelsens styrelse godkände förslaget till projektet för vattenverket i Kingisepp i maj 2016 och investeringarna genomfördes år 2017–2018. Med effektiv rengöring minskas fosforbelastningen i Finska viken via floden Luga årligen med 13 ton.

Mål
Att effektivisera fosforavskiljningen vid vattenverket i Kingisepp
Tidsplan
2016–2018
Status
Projektet har avslutats
Plats
Kingisepp

Vattenverket i Kingisepp finansierade och genomförde byggarbetet i anslutning till kemiskt avlägsnande av fosfor och ansvarade även för den tekniska planeringen av systemet med stöd av en teknisk expert från John Nurminens Stiftelse. Stiftelsen skaffade den utrustning som behövdes för reningen. Stiftelsens totalkostnader för projektet uppgick till 170 000 euro.

Effektiveringen av fosforavskiljningen vid vattenverket i Kingisepp har varit en naturlig följd av stiftelsens tidigare projekt i Ryssland för att effektivera reningen av avloppsvatten i S:t Petersburg, Gattjina och Viborg, eftersom Kingisepp efter dessa städer är ett av Leningradområdets största bosättningsområden och en av de största förorenarna av Östersjön. Tidigare rann avloppsvatten från de 50 000 invånarna ut i Finska viken via floden Luga utan effektiv rening.

Nära Kingisepp ligger också gödselfabriken Fosforit, där man kunde styra de storskaliga fosforutsläppen i Östersjön till rening tack vare ett gemensamt projekt som genomfördes av stiftelsen och EuroChem, ägaren till gödselfabriken.

Sök