Hoppa till innehåll
Framsidan
Vad gör vi
Projekt
Närfisk­projektet

Närfisk­projektet

John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt, som genomfördes åren 2015–2019, skapade för första gången en kommersiell värdekedja för karpfisk från Skärgårdshavet som omfattar hela vägen från havet till tallriken. Samtidigt förbättrades imagen för karpfisk som livsmedel betydligt. I projektet fiskades sammanlagt 700 ton braxen och mört från Skärgårds- och Bottenhavet, som motsvarar 5 ton fosfor. Projektet uppnådde många framgångar, men samtidigt konstaterades det att det fortfarande finns utvecklingsbehov i de värdekedjor som anknyter till kommersialiseringen av karpfisk.

Mål
Återvinning av näringsämnen från hav till land.
Tidsplan
2015-2019
Status
Projekt är avslutat
Plats
Skärgårdshavet, Bottniska viken
itämeren kaloja: silakkaa, siika, ahven

Mer information

Återvinning av näringsämnen från hav till land

Genom fiske är det möjligt att lyfta upp på land och återvinna betydande mängder näringsämnen som övergöder Östersjön. I Finland återvinner man 700 ton fosfor årligen med fiske. Dessutom är hållbart fångad fisk ett Östersjövänligt alternativ till intensivt producerat kött eller importerad fisk och ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen. I Närfiskeprojektet byggdes en fungerande produktionskedja upp  först tillsammans med aktörer i Åboregionen och till storkök, senare också tilla andra omräden och konsumenter.

John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt involverade 5 till 20 kontraktsfiskare årligen som utvaldes genom en öppen anrop varje år och som fiskade karpfisk, främst braxen och mört i Skärgårdshavet och Bottenviken. Innan projektet startade etablerade stiftelsen tillsammans med forskare och intressentgrupper också principerna för hållbart förvaltningsfiske för Närfiskeprojektet, som alla aktörer som deltar i samarbetet åtagit sig.

Bild: Miina Mäki

Tiden är mogen för en framgångshistoria för karpfisk

Under Närfiskprojektet lanserades fem storköks- och konsumentprodukter: Arkeas närfiskbiff (Kalaliike S. Wallin), Palmias mörtfärsbiff (Lagerblad Foods) och tre Pirkka-produkter från Kesko (Apetit). Stiftelsen har tillsammans med andra aktörer fungerat som en föregångare i branschen, och mängden karpfiskprodukter och producenter har ökat.

Konsumenternas kunskaper om fördelarna med att äta karpfisk har ökat. John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt lyckades med att öka medvetenheten och att genom samarbete uppnå sitt huvudmål, som var att skapa en permanent inhemsk marknad för finländska produkter av vild fisk. Tillsammans med intressentgrupperna skapade Stiftelsen principer för hållbart vårdfiske som alla aktörer i Närfiskprojektet förband sig att följa.


Flaskhalsar och möjligheter i fråga om kommersialiseringen lösas tillsammans med fiskare och andra intressenter.

En av de viktigaste lärdomarna i Närfiskeprojektet var att det finns en efterfrågan på karpfiskprodukter om priset på produkterna är rätt, och det är också möjligt att möta efterfrågan när alla delar av värdekedjan samarbetar på ett samordnat sätt. Det kan finnas tillräckligt med fisk och efterfrågan, men utvecklingsbehoven i de olika länkarna i värdekedjan måste tillgodoses för att det ska vara möjligt att öka produktionens och fiskets volym och lönsamhet i framtiden. Småproducenterna får inte heller lämnas i sticket, och det förutsätter flexibilitet av de stora aktörerna i kedjan, till exempel genom att de råvarumängder som behövs för produkterna uppskattas i god tid på förhand. För att åtgärda problem och osäkerhetsmoment inom kommersialiseringen behövs tekniska investeringar och ett närmare samarbete mellan primärproducenter, förädlare och aktörer inom detaljhandeln i fiskeribranschen.

Även om Närfiskprojektet har slutförts, fortsätter John Nurminens Stiftelse att stödja branschen genom att delta i den offentliga debatten och sprida information om fördelarna med att äga karpfisk. Dessutom stödjer stiftelsen kommersialiseringen av vårdfisket efter karpfisk i projektet Baltic Fish, som pågår i Sverige och på Åland. John Nurminens Stiftelses mål är att överföra de kunskaper som samlats i Närfiskprojektet till fler aktörer för att trygga att produkter som tillverkats på karpfisk är tillgängliga och lämpade för marknaden även i fortsättningen.

I samarbete till

Material relaterat till projektet

Sök