Donatorrapporter

Donatorrapporter

Donatorrapport 1/2023

Donatorrapport 2/2022

Donatorrapport 1/2022

Donatorrapport 2/2021

Donatorrapport 1/2021

Fondrapporter

Stiftelsen publicerar en rapport om Fonden för ett Rent Hav två gånger om året i mars och september. I rapporten beskrivs hur Ett Rent Östersjön-projekten har framskridit, deras tidsscheman och eventuella förändringar och utmaningar. Den standardiserade rapporten beskriver också situationen för medelsanskaffningen och redogör för beloppet av de ackumulerade medlen i Fonden för ett Rent Hav, beloppet av de medel som redan styrts till projekt och mängden förbindelser, det vill säga det belopp som reserverats för pågående och planerade projekt. Stiftelsens regler finns här.

Rapport 16.4.2018

Rapport 13.9.2017

Rapport 6.3.2017

Rapport 6.10.2016

Rapport 4.5.2016

Rapport 21.9.2015

Rapport 4.4.2015

Rapport 16.9.2014

Rapport 17.4.2014

Rapport 19.9.2013

Rapport 27.3.2013

Rapport 27.9.2012

Rapport 4.4.2012

Rapport 1.12.2011

Rapport 15.5.2011

Rapport 30.9.2010

Rapport 31.3.2010