BEST-projektet

Syftet med projektet är att effektivera rengöringen av industriellt avloppsvatten vid kommunala vattenrengöringsverk genom förbättrat samarbete mellan industrin, rengöringsverken och myndigheterna samt förbättrad kompetens.

Mål
Mål
Effektivera rengöring av industriellt och kommunalt avloppsvatten i hela Östersjöregionen.
Tidsplan
Tidsplan
2017
2020
Status
Status
Miljöinventeringar har tagits i bruk.

Hanteringen av industriellt avloppsvatten i Östersjöregionen är fortfarande ett stort problem på många håll. Industriellt avloppsvatten leds till kommunala reningsverk, som inte kan rengöra vattnet på lämpligt sätt. BEST-projektet (Better Efficiency for Sewage Treatment) är ett projekt för effektivare rengöring av industriellt och kommunalt avloppsvatten i hela Östersjöregionen. Förbättringar kan uppnås genom att utveckla samarbetet mellan industri, myndigheter och vattenverk samt genom att göra konkreta investeringar för reningsverk. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi.

Projektet har fått finansiering från den andra finansieringsomgången inom EU:s Östersjöprogram 2014–2020. Projektet har en budget på cirka 3,6 miljoner euro, varav BRS-programmens medfinansieringsandel utgör cirka 2,9 miljoner euro. Projektet startar hösten 2017 och pågår fram till 2020.