Hyppää sisältöön

BEST-hanke

Hankkeen tavoitteena oli tehostaa teollisten jätevesien puhdistusta kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla parantamalla teollisuuden, puhdistamoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja osaamista. 

Tavoite
Tehostaa teollisten jätevesien käsittelyä.
Aikataulu
2017–2020
Tilanne
Suositukset julkaistu ja ympäristöinvestoinnit otettu käyttöön.
Yhteistyökumppanit
Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Tallinn University of Technology, Põltsamaa Varahalduse limited company WWTP, Estonian Waterworks Association EVEL, Riga Technical University, Latvijas Piens LTD, REC Poland, Gdansk Water Foundation, City of Warsaw, Leszno Water Utility WWTP, Doruchow commune, ECAT-Kaliningrad
Lokaatio
Suomi, Viro, Latvia, Puola, Venäjä
Vedenpuhdistus

Lisätietoja:

Miina Mäki
Erityisasiantuntija, projektipäällikkö

miina.maki@jnfoundation.fi
+358 50 576 3298

Itämeren alueen teollisten jätevesien käsittelyä selvittäneessä BEST-hankkeessa (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) selvisi, että kunnallisille puhdistamoille päätyy koko Itämeren alueella edelleen teollisia jätevesiä, jotka huonontavat puhdistustulosta ja lisäävät haitallisten aineiden sekä ravinteiden päästöjä Itämereen. 

BEST-hankkeessa tätä ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan osaamisen parantamisen sekä investointien avulla. Hankkeessa luotiin suositukset teollisuusjätevesien käsittelyyn kunnallisilla puhdistamoilla, tunnistettiin kansallisia toimenpidetarpeita ja keskusteltiin haasteista ja ratkaisukeinoista Itämeren eri maissa järjestetyissä tapahtumissa. Teollisuusjätevesien laatua ja puhdistustulosta parantavia investointeja toteutettiin Virossa, Latviassa ja Puolassa. 

Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousi teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten välisen yhteistyön parantaminen. Toimivalla yhteistyöllä voidaan paitsi ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä myös varmistaa nopea reagointi häiriöihin. Sitä kautta turvataan puhdistusprosessin toimivuus jätevedenpuhdistamolla ja vähennetään ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitusta Itämereen.

Hankkeen tuloksia esiteltiin loppuwebinaareissa Itämeren alueen maissa syyskuussa 2020. Katso tallenne Suomen webinaarista alta. Tutustu hankkeen luomiin suosituksiin

BEST-hanke toteutettiin vuosina 2017–2020 yhteensä 16 suomalaisen, virolaisen, latvialaisen, puolalaisen ja venäläisen partneriorganisaation voimin. Hankkeen vetäjänä toimi Helsingin kaupunki ja sen rahoitti EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma. BEST on EU:n Itämeristrategian lippulaivahanke. Tutustu BEST-hankkeeseen osoitteessa https://bestbalticproject.eu

Yhteistyössä

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku