Hoppa till innehåll

BEST-projektet

Syftet med projektet var att effektivera rengöringen av industriellt avloppsvatten i kommunala vattenrengöringsverk genom förbättrat samarbete mellan industrin, rengöringsverken och myndigheterna samt förbättrad kompetens.

Mål
Effektivera rengöring av industriellt och kommunalt avloppsvatten i hela Östersjöregionen.
Tidsplan
2017–2020
Status
Projektet är avslutat. Rekommendationerna har publicerats och miljöinvesteringarna införts
Samarbetspartner
Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Tallinn University of Technology, Põltsamaa Varahalduse limited company WWTP, Estonian Waterworks Association EVEL, Riga Technical University, Latvijas Piens LTD, REC Poland, Gdansk Water Foundation, City of Warsaw, Leszno Water Utility WWTP, Doruchow commune, ECAT-Kaliningrad
Plats
Finland, Estland, Latvia, Polen, Ryssland

BEST-projektet (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) som undersöker hanteringen av industriellt avloppsvatten i Östersjöregionen visar att industriellt avloppsvatten ännu hamnar i kommunala reningsverk i hela Östersjöområdet, vilket försämrar reningsresultaten och ökar utsläppen av skadliga ämnen och näringsämnen i Östersjön.

BEST-projektet gick in för att lösa detta problem genom kompetensförbättring och investeringar. Projektet utarbetade rekommendationer för behandlingen av industriellt avloppsvatten i kommunala reningsverk, identifierade nationella åtgärdsbehov och diskuterade utmaningar och lösningar vid evenemang som anordnades i olika länder vid Östersjön. Investeringar för att förbättra kvaliteten på och rengöringsresultatet för industriellt avloppsvatten genomfördes i Estland, Lettland och Polen.

Att förbättra samarbetet mellan industrin, myndigheterna och vattenverken blev ett av de centrala utvecklingsområdena. Ett fungerande samarbete kan inte bara förebygga att det uppstår problem, utan också säkerställa en snabb reaktion på störningar. På så sätt säkerställer man en fungerande reningsprocess i avloppsreningsverk och minskar belastningen av näringsämnen och farliga ämnen i Östersjön.

Projektets resultat presenterades vid slutwebbinarier i länderna i Östersjöregionen i september 2020. Se nedan för länkar till de viktigaste resultaten.

BEST-projektet genomfördes 2017–2020 av sammanlagt 16 finländska, estniska, lettiska, polska och ryska partnerorganisationer. Projektet leddes av Helsingfors stad och finansierades av EU:s program Interreg Baltic Sea Region. Projektet är ett flaggskeppsprojekt i EU:s Östersjöstrategi. Läs mer om BEST-projektet på https://bestbalticproject.eu.

I samarbete med

Material relaterat till projektet

Sök