Företagssamarbete

Bevarandet av Östersjön och dess arv för kommande generationer är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelse deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och garantera att Östersjöns arv även förs vidare till kommande generationer.

Inom ramen för samarbetet får företagen information om Östersjön och åtgärder för att förbättra dess tillstånd samt översikter över Östersjöns berättelser. Ta kontakt med vårt team och fråga mer.

Företagssamarbete med John Nurminens Stiftelse erbjuder

 • Som företagssponsor för John Nurminens Stiftelse bidrar du till att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Skyddet av Östersjön är ett aktuellt och betydelsefullt tema för alla finländare och nordeuropéer. Som företagssponsor bidrar du till att kostnadseffektivt förbättra Östersjöns tillstånds och till att tillsammans med oss föra vidare havets berättelse till nya generationer.
 • Som företagssponsor får du omfattande information om John Nurminens Stiftelses verksamhet, resultat och medelanvändning. Information om vår verksamhet hittar du omfattande på vår webbplats, i årsberättelsen samt i forskarrapporten som skickas till forskare två gånger per år.
 • Som företagssponsor får du tillgång till stiftelsens materialbank (bilder och annat kommunikationsinnehåll) som du kan använda i intern och extern kommunikation. Man kommer överens om andra samarbetsformer separat (t.ex. personaldeltagande, inlägg och meddelanden). Man kommer även separat överens om användningen av stiftelsens varumärken.
 • De stödjande företagen kan synas i John Nurminens Stiftelses information och på dess webbplats beroende på samarbetets omfattning. Alla företag som gjort en donation som överskrider 1 000 euro listas på webbplatsen. Företag som gör en donation som överskrider 5 000 euro får sin logo på stiftelsens webbplats och för donationer som överskrider 10 000 euro kan samarbetet bli mer omfattande.
 • Att vara huvudsponsor är ett långsiktigt engagemang och innebär att företaget donerar minst 50 000 euro per år. Att vara huvudsponsor möjliggör mer omfattande samarbetsformer, bland annat värdskapet för den årliga Club Östersjön-tillställningen för intressegrupper. Våra huvudsponsorer är för tillfället: Sanoma, Supercell, Kotimaan Energia och Orion.

Sätt att stödja John Nurminens Stiftelses arbete

 • Företagssamarbete som företagssponsor
 • Penningdonationer
 • Marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete
 • Pro bono-samarbete
 • Donationer av utrustning
 • Donationer av mediaprodukter

Donera

För företag

Det är möjligt att göra en donation till John Nurminens Stiftelse som girering med följande uppgifter:

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI06 1214 3000 1122 96
SWIFT: NDEAFIHH

Det är även möjligt att skapa en faktura för donationen. Kontakta oss i detta fall.

Med de donerade medlen förverkligas konkreta och resultatrika skyddsprojekt för Östersjön och Östersjöns berättelser förs vidare till kommande generationer.

Det är även möjligt att rikta in donationen enbart till skyddet av Östersjön eller kulturverksamheten. Kontakta oss i detta fall.

Företag kan även göra en donation via stiftelsens webbplats puhdasmeri.fi/sv/. Med hjälp av donationsplattformen är det lätt att kommunicera om donationen till intressentgrupper. Genom att skapa ett eget donationsteam kan företaget även bjuda in kunder som donatorer eller samla ihop en helhetspott för teamet under en längre tid. Denna stödform passar särskilt mindre upprepade donationer.

Andra stödformer

Samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning

Samarbete inom produktförsäljning är ett naturligt sätt att kombinera försäljningen av ekologiska och hållbara produkter eller tjänster med skyddet av Östersjön och den marina kulturen.

Om marknadsförings- och produktförsäljningssamarbete kommer man alltid överens från fall till fall. Stiftelsens varumärken är registrerade (inkl. namn, logo och kännetecken) och får användas i produktmarknadsföringssamarbete med separat överenskommelse.

Ta kontakt, så diskuterar vi mer!

Andra stödformer

Ditt företag eller samfund kan även delta i arbetet med att skydda Östersjön och i marinkulturverksamheten genom att donera pro bono-arbete, utrustning eller utrymme i media.

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Chef för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss