Företagssamarbete

Att bevara Östersjön och dess arv för kommande generationer är ett mycket aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Oavsett om Östersjön får dig att tänka på en natur- eller kulturmiljö, är havet ett mycket relevant tema som tilltalar oss finländare och alla andra i Nordeuropa.

Genom att bli John Nurminens Stiftelses företagspartner deltar ditt företag eller din organisation i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och garantera att Östersjöns arv även förs vidare till kommande generationer.

Genom vårt samarbete får du information om Östersjön och våra åtgärder för att förbättra dess status samt om fascinerade berättelser om Östersjön. Du hittar också människor som delar samma värderingar. Ta kontakt med oss och fråga mer!

Företagssamarbete med John Nurminens Stiftelse är ett utmärkt sätt att bidra till arbetet för Östersjön. Om du vill, kan du inspirera hela ditt team eller hela företagets personal att komma med.

Har du i egenskap av ägare eller företagsledare funderat på ditt företags strategi, miljöledningssystem eller miljöcertifiering? Vill du genomföra företagets miljö- och samhällsansvar praktiskt och smidigt som en naturlig del av företagets verksamhet? Vill du som produktansvarig se att din produktgrupp eller ditt varumärke bidrar till konkret miljöarbete och synliga resultat som du kan berätta om för dina kunder? Söker du som hållbarhetschef en aktiv finländsk miljöaktör som partner inom ert miljöansvarsarbete?    

Som partner för John Nurminens Stiftelse bidrar du synligt till att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Skyddet av Östersjön är ett starkt aktuellt och betydelsefullt tema för alla finländare och nordeuropéer. Som vår företagspartner får du genast delta i det målinriktade och kostnadseffektiva arbetet med att förbättra Östersjöns tillstånd. Samtidigt bidrar du till att havets berättelse förmedlas till nya generationer.   

Som företagspartner står du nära John Nurminens Stiftelses praktiska arbete och får heltäckande information om aktiviteterna, resultaten och användningen av medlen. Information om vår verksamhet hittar du på vår webbplats, i årsberättelsen samt i forskarrapporten som skickas till våra sponsorer två gånger per år.

Som företagspartner får du även tillgång till stiftelsens omfattande medie- och materialbanker. I dem hittar du rikligt med högklassigt material som ditt företag kan använda i dess kommunikation och marknadsföring, bl.a. fotografier, videor, sponsormaterial, färdiga Östersjötips till era kanaler i de sociala medierna och sponsorbanners till e-posten. Ditt företag kan använda materialen för både intern och extern kommunikation. Beroende på samarbetets omfattning kan vi också enas om mer täckande skräddarsydda samarbetsformer. Exempel på dessa är arbetstagarengagemang, stiftelsens inlägg på personal- eller intressentevenemang, en samarbetsnyhet eller ett meddelande. Vi kan också avtala om att ditt företag får använda stiftelsens varumärkesidentifierare i företagets hållbarhetskommunikation eller som en del av marknadsförings- och produktförsäljningssamarbetet i fråga om separat överenskomna produkter/tjänster.

Företagspartner kan synas i John Nurminens Stiftelses information och på dess webbplats på olika sätt – beroende på samarbetets omfattning. Alla företag som gjort en engångsdonation på mer än 1 000 euro syns i ett års tid på vår webbplats och i årsberättelsen för det aktuella året. De som donerar mer än 5 000 euro får sin logotyp på stiftelsens webbplats och i årsberättelsen. Från och med en donation om 10 000 euro kan vi avtala om mer omfattande kommunikationssamarbete som stiftelsens Nyckelpartner.

Att vara huvudsponsor till stiftelsen är ett långsiktigt engagemang (3 år eller tills vidare) som omfattar minst 50 000 euro per år. Rollen som huvudsponsor möjliggör partneranpassade, bredare samarbetsformer, inklusive en gemensam, skräddarsydd kommunikationsplan och stiftelsens värdskap för samarbetsevenemang. Just nu är våra huvudsponsorer: Supercell,  Fortum, Orion, Nokia, Roschier Ålandsbanken och Sanoma Media Finland.

Välj det bästa sättet för dig att stödja John Nurminens Stiftelses arbete:

  • Donera till skyddet av Östersjön och arbetet för den marina kulturen
  • Donera genom samarbete inom marknadsföring och produktförsäljning
  • Donera ditt kunnande
  • Donera utrustning och redskap till våra projekt
  • Donera synlighet i dina medier
  • Genomför en kassaavrundningskampanj
  • Ordna en bemärkelsedagsinsamling för företaget

Donera

För företag

Det är möjligt att göra en donation till John Nurminens Stiftelse som girering med följande uppgifter:

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI06 1214 3000 1122 96
SWIFT: NDEAFIHH

Det är även möjligt att skapa en faktura för donationen. Kontakta oss i detta fall.

Med de donerade medlen förverkligas konkreta och resultatrika skyddsprojekt för Östersjön och Östersjöns berättelser förs vidare till kommande generationer.

Det är även möjligt att rikta in donationen enbart till skyddet av Östersjön eller kulturverksamheten. Kontakta oss i detta fall.

Företag kan även göra en donation via stiftelsens webbplats puhdasmeri.fi/sv/. Med hjälp av donationsplattformen är det lätt att kommunicera om donationen till intressentgrupper. Genom att skapa ett eget donationsteam kan företaget även bjuda in kunder som donatorer eller samla ihop en helhetspott för teamet under en längre tid. Denna stödform passar särskilt mindre upprepade donationer.

Andra stödformer

Mer information om företagssamarbete

Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321
Mari Laakso

Mari Laakso

Företagsinsamlare
+358 (0)50 389 8226

Kontakta oss