Östersjön behöver företag

Med resultatrika och riktade åtgärder kan Östersjön ännu räddas. Genom att donera nu höjer du ditt företag till en nyckelroll. Kom med oss ​​för att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer!

Vår Östersjö är mycket övergödd och behöver din omedelbara hjälp. Den globala uppvärmningen påskyndar förändringar i Östersjön och samtidigt behovet av snabba åtgärder. Vårt maritima kulturarv riskerar också att försvinna.

Östersjön kan räddas med resultatrika och riktade åtgärder. Gör ditt företag till en nyckelaktör. Beakta Östersjön på ett ansvarsfullt sätt i din egen affärsverksamhet, donera och kom med för att stöda John Nurminens Stiftelse.

Nu är det en utmärkt tidpunkt att göra miljöansvar till en synlig del av egen verksamhet. Bli John Nurminens Stiftelses företagspartner för att stödja konkret och resultatrikt arbete för att rädda Östersjön och för att garantera att havets berättelser även förs vidare till kommande generationer. FRÅGA MER!

John Nurminens Stiftelse, Ari Rytkönen, ari.rytkonen@jnfoundation.fi eller 0504768321

Läs om hur Orion gjorde Östersjön och dess räddning till en naturlig del av sitt miljöansvar och varför miljöservice Hurrikaanit bestämde sig att bli vår företagspartner. Här kan du också läsa mer om de möjligheter gällande företagssamarbete som vår stiftelse erbjuder.

Du kan också delta i arbetet för att skydda Östersjön genom att göra en direkt donation till John Nurminens Stiftelses arbete, genom att bli vår månadsgivare eller vår företagsstödjare.

Vill du prata med oss om hur ditt företags planer för ansvarsfullhet och affärsverksamhet kan kombineras med ett resultatrikt arbete för att rädda Östersjön och dess arv?

Kontakta oss så kan vi prata mer! Läs mer om mångsidiga sätt att stödja vår verksamhet. 

John Nurminens Stiftelse – För att rädda Östersjön

Syftet med John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsens projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet och miljöproblem, såsom övergödning och naturförlust. Stiftelsens uppdrag är också att vårda, levandegöra och förmedla berättelser och kulturarv med anknytning till havet. Arbetet styrs av resultat och effekter. Stiftelsens verksamhet finansieras huvudsakligen genom donationer och bidrag.

Hos Orion betyder ansvarsfullhet gärningar

Stödande av John Nurminens Stiftelses verksamhet är på många sätt en naturlig del av ett ansvarsfullt företags miljöansvar och ansvarskommunikation. Nu är det tredje året i rad som det finländska läkemedelsbolaget Orion Abp verkar som en av stiftelsens viktigaste samarbetspartner.

”Östersjöns och miljöns hälsa är viktig för Orion, och vi har redan under många år gjort mer än lagen förutsätter för att skydda miljön”, säger Timo Lappalainen, verkställande direktör vid Orion.

Orion har till exempel kunnat minska de läkemedelsutsläpp som sprids till sjösystemet till ett minimum genom att leda största delen av avloppsvattnet på riskbasis till indunstning och att bränna resterna. Dessutom har energieffektiviteten förbättrats och flera energibesparande åtgärder har genomförts med framgång.

Miljöansvaret gäller inte bara Orions egen produktion utan går genom läkemedlens hela livscykel. Man bedömer nya produkters miljörisker, skaffar råvaror från ansvarsfulla leverantörer, planerar förpackningsstorlekar för läkemedel enligt användningsbehov och utvecklar ännu mer ekologiska förpackningsmaterial. Noora Paronen, Head of Corporate Responsibility vid Orion, påminner att för Orion är det en kontinuerlig process att sköta om miljöns tillstånd och kampanjer och donationer för Östersjöns bästa kompletterar denna process.

”Vi kan inte lösa alla utmaningar själva. Man behöver även samarbete mellan intressegrupper, och det kan göras genom att delta till exempel i John Nurminens Stiftelses projekt”, konstaterar Paronen.

LÄS MER!

Hurrikaanit hjälper Östersjön

Miljöserviceföretag Hurrikaanit är John Nurminens Stiftelses partner vid skyddet av Östersjön.

”John Nurminens Stiftelse är känd för sin betydande insats för Östersjön. Stiftelsen har genom sin verksamhet åstadkommit bra konkreta resultat och fört aktörer i olika branscher och stater närmare varandra. Stiftelsen har ett aktivt grepp om arbetet och ett klart mål. Hurrikaanits egen mission och stiftelsens mål stödjer varandra varför det var lätt att komma med för att skydda Östersjön”, berättar Karo Heino, styrelseordförande vid Hurrikaanit.

Hurrikaanit är ett finländskt familjeföretag som utför bland annat tömningar av avloppsbrunnar och fett-, sand- och oljeavskiljare och svarar för sanitetstjänster vid evenemang och på byggarbetsplatser. Företaget för dagligen våtavfall till avfallsbehandlingsanläggningar och vattenreningsverk. Karo Heino, styrelseordförande vid Hurrikaanit, kan du berätta varför det är viktigt för Hurrikaanit att skydda Östersjön och dess arv?

”Som experter inom miljöservice, föräldrar samt far- och morföräldrar har vi sett på nära håll vad som är på väg att hända med vår miljö och Östersjön. Vi är oroade. Östersjön behöver nu hjälp från oss alla och konkreta åtgärder för att de kommande generationerna även har möjlighet att njuta av vårt rena närhav.”, beskriver Karo.

LÄS MER!

Låt oss reservera en gemensam tid för ett Östersjön-samarbetsmöte!

Vill du prata med oss om hur ditt företags planer för ansvarsfullhet och affärsverksamhet kan kombineras med ett resultatrikt arbete för att rädda Östersjön och dess arv?

Kontakta oss så kan vi prata mer! Läs mer om mångsidiga sätt att stödja vår verksamhet. 

KONTAKTA OSS!

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Direktör för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss