30+1 sätt att rädda Östersjön. Välj det lämpligaste för ditt företag

”Vi har ett ansvar att rädda Östersjön åt kommande generationer” - Krista Kosonen, skådespelare.

Östersjön mår dåligt. Men lyckligtvis kan vårt gemensamma hav ännu räddas med genomtänkta och rätt inriktade åtgärder som vi behärskar med vår långa erfarenhet. Vi behöver emellertid ert företags hjälp.

Vi har åstadkommit mycket i trettio år. Vi har minskat fosforbelastningen i Finska viken med upp till 60 %. Vi har främjat ett vattendragsvänligt jordbruk samt ökat populariteten av inhemska karpfiskar på matborden och på så sätt hejdat tillväxten av alger i våra kustvatten. Vi har producerat en mängd berättelser om Östersjön i böcker, vårt digitala museum och åtskilliga diskussionsevenemang som vi har ordnat. Och årligen har vi bjudit in alla Östersjöns stater och invånare att fira Östersjödagen med oss.

För att kunna agera lika resultatrikt även i framtiden samt för att kunna göra ännu mer för vår gemensamma Östersjö önskar vi ditt företag välkommet antingen som företagspartner eller företagsmentor.

Välj det lämpligaste sättet för ditt företag att komma med och rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer.

Som företagspartner med John Nurminens Stiftelse kan ni delta i det konkreta arbetet för att rädda Östersjön.  Som företagspartner får ni regelbundet information om Östersjön, våra havsmiljöprojekt, översikter över Östersjöns fascinerande berättelser samt får delaktiggöra ert eget team eller personal.

Vi vill bli företagspartner!

Som företagsfadder för John Nurminens Stiftelse kan ni stödja räddningen av Östersjön och dess arv med att välja en lämplig faddergrupp samt antingen en upprepad årsdonation eller en engångsdonation. Företagsfaddrarna får tillgång till en mångsidig kommunikationsbank med hjälp av vilken man kan kommunicera om företagets engagemang i vårt betydelsefulla arbete.

Vi vill bli företagsfadder!

Hos Orion betyder ansvarsfullhet gärningar

Stödande av John Nurminens Stiftelses verksamhet är på många sätt en naturlig del av ett ansvarsfullt företags miljöansvar och ansvarskommunikation. Nu är det tredje året i rad som det finländska läkemedelsbolaget Orion Abp verkar som en av stiftelsens viktigaste samarbetspartner.

”Östersjöns och miljöns hälsa är viktig för Orion, och vi har redan under många år gjort mer än lagen förutsätter för att skydda miljön”, säger Timo Lappalainen, verkställande direktör vid Orion.

Orion har till exempel kunnat minska de läkemedelsutsläpp som sprids till sjösystemet till ett minimum genom att leda största delen av avloppsvattnet på riskbasis till indunstning och att bränna resterna. Dessutom har energieffektiviteten förbättrats och flera energibesparande åtgärder har genomförts med framgång.

Miljöansvaret gäller inte bara Orions egen produktion utan går genom läkemedlens hela livscykel. Man bedömer nya produkters miljörisker, skaffar råvaror från ansvarsfulla leverantörer, planerar förpackningsstorlekar för läkemedel enligt användningsbehov och utvecklar ännu mer ekologiska förpackningsmaterial. Noora Paronen, Head of Corporate Responsibility vid Orion, påminner att för Orion är det en kontinuerlig process att sköta om miljöns tillstånd och kampanjer och donationer för Östersjöns bästa kompletterar denna process.

”Vi kan inte lösa alla utmaningar själva. Man behöver även samarbete mellan intressegrupper, och det kan göras genom att delta till exempel i John Nurminens Stiftelses projekt”, konstaterar Paronen.

LÄS MER!

Ansvarsfullhet är kärnan i Tokmannis strategi

Tokmannis mål är att vara det mest ansvarsfulla lågprisvaruhuset inom branschen och att bygga för sin del en bra framtid. På Tokmanni skapas ansvarsfullhet av verkliga, vardagliga handlingar som utförs av hela personalen. De styrs av ansvarsmålen i Tokmannis strategi som uppdaterades i början av 2021, med huvudteman som Produkter och anskaffningskedjan, Klimat, Människor och Ärlig affärsverksamhet.

Stöd till John Nurminens verksamhet är en naturlig del av Tokmannis klimat- och miljöarbete.

”John Nurminens Stiftelse gör ett konkret och långsiktigt arbete för att minska miljöriskerna och belastningen på Östersjön. Vi har redan under de senaste tre somrarna arbetat med Stiftelsen för att skydda Östersjön genom att donera för varje Pisara-produkt som vi sålt under kampanjperioden, sammanlagt 148 000 euro. Pisara är vårt eget varumärke som fokuserar på skönhet och renlighet”, säger Emilia Koski, ansvarighetschef på Tokmanni.

Tokmannis största påverkan på naturens mångfald och klimatet kommer från de produkter som företaget säljer och deras råvaror. Det är därför Tokmanni tar hänsyn till naturens mångfald i sitt urvalsarbete och bygger därmed upp sitt urval på ett hållbart sätt. Ett exempel på detta är den riskbaserade råvarupolitiken, enligt vilken Tokmanni har åtagit sig att köpa bomull, palmolja, träbaserade råvaror och fisk för sina egna produkter på ett mer hållbart sätt. Ett annat exempel är produktcertifiering, som man kan påverka naturens mångfald med, till exempel att bromsa utarmningen av arter och ekosystem.

Tokmanni deltar också i miljöprogrammet amfori BEPI, som också bidrar till att förebygga risken för naturens mångfald i företagets anskaffningskedja. I BEPI bedömer fabrikerna bland annat hur deras markanvändning påverkar biodiversiteten, deras vattenförbrukning samt utsläpp till marken och vattendragen.

Bevarandet av naturens mångfald stöds också av Tokmannis ambitiösa klimatmål. Enligt de klimatmål som antogs officiellt av Science Based Targets sommaren 2020 har Tokmanni åtagit sig att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader Celsius i sin egen verksamhet. Tokmanni siktar också på att vara koldioxidneutral för sin egen verksamhet (dvs. Scope 1- och Scope 2-utsläpp) år 2025.

”För att nå våra ambitiösa hållbarhetsmål behöver vi samarbetspartner som John Nurminens Stiftelse. John Nurminens Stiftelse har konsekvent arbetat för att rädda Östersjön och dess arv för de kommande generationerna redan i 30 år. Vi uppskattar stort Stiftelsens konkreta projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd, minska belastningen på havet och minska miljöriskerna”, fortsätter Koski.

LÄS MER!

Det finska baddräktsvarumärket Lilja the Label är ny affärspartner till John Nurminens Stiftelse för att hjälpa till att rädda Östersjön.

”Vi tillverkar alla våra baddräkter av återvunnet material, till exempel återvunnet plastavfall från havet. Vi anser dock att detta inte är tillräckligt i sig. Genom att samarbeta med ett organ som delar våra värderingar kan vi göra mer”, säger Laura Saarinen, verkställande direktör för Lilja the Label.

Genom att lansera skräpsamlingsutmaningen liljapicking samtidigt som samarbetet med stiftelsen började har Lilja the Label kunnat uppmärksamma sina kunder om naturens välbefinnande. Företaget har omvandlat sina produktförpackningar till en uppsamlingspåse, som när den kommer till kunden utmanar denne att bege sig ut i sin lokala natur och plocka påsen full med skräp som inte hör hemma där. Lilja the Label donerar 1€ för varje beställning till John Nurminens Stiftelse. För varje deltagande i liljapicking-utmaningen fördubblas emellertid donationen.

”Vi är omgivna av en underbar, unik natur här i norr som vi kan njuta av året runt. För att klä sig i baddräkt behöver man inte resa långt. På Östersjöns stränder finns det möjligt för vinterbadande, på sommaren kan man sola och på hösten till exempel surfa. Att röra sig i den lokala naturen är också en miljöåtgärd jämfört med utlandsresor”, säger Saarinen.

Att arbeta för att rädda Östersjön är samarbete och åtgärder. Verkställande direktör Laura Saarinen beskriver vad företagsparterskapet med John Nurminens Stiftelse betyder för dem: ”När det gäller ansvar, lokal natur och att njuta av vattendrag är det utan tvekan en hederssak för Lilja the Label att stå bakom John Nurminens Stiftelse.”

Låt oss reservera en gemensam tid för ett Östersjön-samarbetsmöte!

Se här 30 utmärkta sätt att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Och kom ihåg att det lättaste och effektivaste  sättet för ert företag är att bli företagspartner eller företagsfadder för John Nurminens Stiftelse.

Hur du än bestämmer did för att hjälpa oss i vårt arbete för Östersjöns framtid, agera nu.

Det är ännu inte för sent!

Tveka inte att ta kontakt så pratar vi mer! 

Mer information om företagssamarbete

Erkki Salo

Erkki Salo

Direktör för medelanskaffning
+358 (0)40 728 1859
Ari Rytkönen

Ari Rytkönen

Chef för Företagsinsamlare
+358 (0)50 476 8321

Kontakta oss