MÅNATLIG DONATION

Visste du att Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen?

Östersjön är vårt enda hav vars välmående vi vill återställa. Det behövs nya som engagerar sig samt omedelbara och konkreta åtgärder. Östersjön behöver vår hjälp året runt.

Var och en av oss kan genom sitt eget agerande påverka tillståndet i Östersjön. Vi inbjuder dig att gå med i Östersjöns räddningsgrupp med John Nurminens Stiftelse! Bli månadsgivare idag och du är med och räddar Östersjön och dess arv. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Som månadsgivare får du

 • Aktuell information om Östersjön och dess tillstånd
 • Vårt nyhetsbrev med information om Östersjön och dess tillstånd samt om stiftelsens Östersjörelaterade evenemang.
 • Vår givarrapport, som publiceras elektroniskt två gånger per år, med information om hur våra projekt framskrider

Till vad används månadsdonatorernas bidrag?

 • jns-icon
  Vi minskar övergödningen i hela Östersjöns avrinningsområde.
 • jns-icon
  Vi bekämpar förlusten av biologisk mångfald genom att återställa bandtångsängarna under vattnet.
 • jns-icon
  Vi främjar den regionala näringsbalansen i livsmedelsproduktionen och minskar därigenom avrinningen av näringsämnen till Östersjön.
 • jns-icon
  Vi förhindrar näringsutsläpp från sjötransporter av gödsel och minskar utsläppen av skadliga ämnen i havet.
 • jns-icon
  Vi återvinner näringsämnen som är bundna i vassbestånd i övergödda strandvatten till nyttoanvändning på land.
 • jns-icon
  Vi sprider information i hela Östersjöområdet om att gipsbehandling av åkrar har visat sig vara en effektiv vattenskyddsåtgärd.
 • jns-icon
  Vi främjar lösningar och förfaranden som minskar skogsbrukets belastning på vattendragen.
 • jns-icon
  Vi främjar medvetenheten om Östersjön genom att på ett innovativt och upplevelsebaserat sätt berätta om havet för nya åhörare.
 • jns-icon
  Vi genomför och producerar havskulturutställningar, vårdar en betydande kartsamling samt upprätthåller ett museum för havskultur.
 • Klimatförändringen och övergödning innebär utmaningar för djur, fisk, blötdjur och marina växter i Östersjön. Vi vårdfiskar karpfisk och förhindrar övergödning i hela Östersjöns avrinningsområde.
 • De värdefulla berättelserna om Östersjön ska skyddas eftersom de berättar både om havet och oss som tycker att Östersjön är viktig. Vi informerar om havets historia och om berättelser om havet, till exempel genom podcasten och utställningar, evenemang och diskussionstillfällen.
 • Övergödningen är det största problemet i Östersjön och det tydligaste tecknet är de blågröna algblomningarna som återkommer varje sommar. Många nyckelarter i Östersjön, såsom algen blåstång, riskerar att minska till följd av övergödning och klimatförändringen. Vi främjar till exempel gipsbehandling av åkrar, avlägsnar näringsämnen genom vårdfiske, förhindrar näringsutsläpp från sjötransport av gödsel och skördar vass.
 • Mellan 2005 och 2022 har John Nurminens Stiftelse inlett 40 projekt för havsmiljöprojekt och 34 av dem har redan slutförts.
 • Vårt mål är ett välmående Östersjön med klart vatten utan för mycket näringsämnen och alger samt tillräckligt med syre på havsbotten.
Lasse Hendriks, Jukka Nurminen, Timo Ketola
Jag har tillbringat hela mitt liv vid Östersjön. Mina sommarminnen från barndomen handlar mycket om att bada och hoppa omkring på strandklippor. Som tonåring gick jag till havet och stirrade ut över vattnet när jag behövde lugna sinnet. Nu som vuxen finns både mitt hem och mitt sommarställe vid Östersjön, och mitt eget barn har lärt sig att älska att bada i havet och spana efter havsdjur. Ett bra sätt att hjälpa Östersjön är att bli månadsgivare – börja redan idag!
Krista Kosonen
krista_kasvokuva_3
Övergödning är ett av de största hoten mot Östersjön. Östersjön är vårt hav, det kan inte ersättas. Bli månadsgivare hos John Nurminens Stiftelse, de gör ett viktigt arbete för Östersjön!
Mikko ”Peltsi” Peltola
peltsi_kuva1

Engångsdonation

Att donera är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa. Med hjälp av din donation utför vi resultatrikt arbete för att rädda Östersjön och dess arv. Du kan också donera med MobilePay numret 74792. Tack för din medverkan. Det är inte för sent att rädda Östersjön.

Välj summa

Företagsdonation

Bevarandet av Östersjön och dess arv för kommande generationer är ett aktuellt sätt för företag att utföra miljöarbete och ta sitt samhällsansvar. Genom att stödja John Nurminens Stiftelse deltar ditt företag i konkret och resultatrikt arbete för att skydda Östersjön och garantera att Östersjöns arv även förs vidare till kommande generationer.

LÄS MER OM FÖRETAGSSAMARBETET

Girering

Donation till stiftelsen

Stöd vår verksamhet genom att göra en donation till stiftelsen. Med hjälp av din donation förverkligar vi resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och ser till att havets berättelser förs vidare till kommande generationer.

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI06 1214 3000 1122 96
SWIFT: NDEAFIHH

Donation till projekten Ett Rent Östersjön

Hjälp oss rädda Östersjön! Stöd vårt arbete för att stoppa övergödningen av Östersjön och minska miljöriskerna.

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI54 1596 3000 0765 15
SWIFT: NDEAFIHH

Donation till den marina kulturen

Delta i förmedlandet av havets berättelse. Stöd vårt arbete med att producera marint kulturinnehåll, ge ut böcker och arrangera utställningar och evenemang.

MOTTAGARE: John Nurminens Stiftelse
IBAN-NUMMER: FI32 1596 3000 0765 23
SWIFT: NDEAFIHH

Minnesinsamling

Med en donation kan du hedra minnet av någon som gått bort. I stället för blommor eller adresser kan man med en gemensam insamling stödja arbetet med att bevara Östersjön och dess arv.

Vi kommer att informera de anhöriga om antalet deltagare i insamlingen och det totala belopp som genereras av minnesdonationen.

Informationen skickas till de anhöriga cirka två veckor efter minnesstunden.

Det är enkelt att starta en minnesinsamling. Fyll i uppgifterna nedan om du vill starta en insamling.

Att starta en minnesinsamling

Exempelvis en av den avlidne personens närmaste anhöriga kan starta en minnesinsamling. Donationer från personer som vill hedra minnet av den avlidne personen styrs till insamlingen som startats av den anhöriga. Efter att en minnesinsamling har startats kan man informera om möjligheten att ge donationer till exempel i dödsannonsen.

Minnesinsamling till stiftelsen:

Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Mottagare: John Nurmisen Säätiö
Meddelande: [personlig referens] 

Du kommer att få referensnumret skapat för minnesamlingen i din e-post genom att fylla i uppgifterna nedan. Be personen som deltar i insamlingen fylla referens i referensfältet på överföringsblanketten. Alla donationer till er referens kommer att tilldelas er minnessamling. På detta vis kan vi rikta in donationerna till rätt insamling.

Fyll i uppgifterna nedan så får vi den information vi behöver för att följa upp donationerna till den avlidnes minne. Adressuppgifter och datum för minnestillställningen krävs om du vill få information om insamlingens slutbelopp och antalet av personer som deltagit i insamlingen.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rädda en del av Östersjön

Anslut dig till Östersjöns räddningstrupper genom att lösa ut en del av Östersjön. Du kan välja önskad plats på kartan och göra en donation. Du kan även ge donationen i gåva till en familjemedlem eller vän.

RÄDDA EN DEL AV ÖSTERSJÖN

Testamentsdonation

John Nurminens Stiftelse har länge värnat om sjöhistorian och den maritima kulturen i Finland samt deltagit i arbetet med att skydda Östersjön. Vi arbetar för att rädda Östersjön och bevara dess berättelse för kommande generationer och är en tillförlitlig organisation, om ni överväger att testamentera er egendom till ett gott ändamål.

Testamentsdonationer är skattefria. I egenskap av förmånstagare kan John Nurminens Stiftelse inte erbjuda juridisk hjälp med att upprätta ett testamente.

Om ni är intresserade av en testamentsdonation, kontakta stiftelsens medelanskaffningschef Erkki Salo, erkki.salo(at) jnfoundation.fi eller tfn +358 (0)40 728 1859.

Dagsverkesinsamling

John Nurminens Stiftelses mål är ett välmående Östersjön och att föra vidare dess mångsidiga berättelser. Vår projekt förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska den allt för stora näringsbelastningen samt miljöriskerna. Vi arbetar i synnerhet mot övergödningen av Östersjön. Övergödningen tar sig bland annat uttryck som blomning av blågröna alger varje sommar och grumliga strandvatten. Utöver arbetet med att skydda Östersjön vill stiftelsen se till att Östersjöns berättelser förs vidare även till kommande generationer. Genom att välja John Nurminens Stiftelse som föremål för er dagsverkesinsamling deltar ni i arbetet för att rädda Östersjön.

Vi erbjuder er material för en lektion med Östersjön som tema. Under lektionen kan er klass bekanta er med Östersjöns tillstånd, problem och åtgärder för att förbättra havets tillstånd. Vi rekommenderar att Östersjölektionen hålls innan dagsverkesinsamlingen. Ert läroverk får själv välja insamlingsdagen. Deltagande är frivilligt för eleverna. Det rekommenderade arvodet för dagsverket är 15 euro.

Mera information om broschyren:

Till lärare

Till elever

Så här startar ni insamlingen

 1. Kom överens om datum för dagsverkeinsamlingen
 2. Anmäl er skola eller klass till John Nurminens Stiftelses dagsverkeinsamling med blanketten nedan
 3. Som svar får ni anvisningar och material för er kontaktperson
 4. Ordna insamlingen
 5. Betala in insamlingsbeloppet på John Nurminens Stiftelses insamlingskonto FI06 1214 3000 1122 96

Vänligen notera att stiftelsen inte försäkrar deltagarna i dagsverkesinsamlingen.

 • Till exempel: det uppskattade deltagarantalet för evenemanget
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bemärkelsedagsinsamling

Fira din födelsedag, bröllopsdag, examen eller någon annan bemärkelsedag genom att starta en insamling för Östersjön. När du firar din bemärkelsedag kan du be gratulanterna att göra en donation till John Nurminens Stiftelse i stället för att ge dig gåvor. Med en bemärkelsedagsinsamling stöder ni tillsammans arbete för att rädda Östersjön och dess arv.

Rikta in gåvorna på din bemärkelsedag till John Nurminens Stiftelse genom att uppge uppgifterna för vårt insamlingskonto i samband med inbjudan. Du kan exempelvis uttrycka dig på följande sätt i inbjudningstexten:

Jag firar min 50-årsdag den xx [månad] 20xx. Istället för blommor och andra gåvor önskar jag att ni stöder John Nurminens Stiftelses arbete för att skydda Östersjön och bevara dess kulturarv.

Kontonummer: FI06 1214 3000 1122 96
Betalningsmottagare: John Nurminens Stiftelse
Meddelande:  [personlig referens] 

Du kommer att få referensnumret skapat för bemärkelsedagsinsamling i din e-post genom att fylla i uppgifterna nedan. Be personen som deltar i insamlingen fylla i ovan nämnda referens i referensfältet på överföringsblanketten. Alla donationer till din referens kommer att tilldelas din bemärkelsedagsinsamling. På detta vis kan vi rikta in donationerna till rätt insamling.

Även företag kan göra donationer i anslutning till bemärkelsedagar till John Nurminens Stiftelse till exempel när de firar jämna år. Meddela om bemärkelsedagsinsamlingen här.

Meddela om bemärkelsedagsinsamlingen genom att fylla i uppgifterna nedan.

Kom ihåg att meddela övriga önskemål i fältet för tilläggsuppgifter på blanketten för kontaktuppgifter.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.