Baltic Fish

Suomalaiset ja ruotsalaiset järjestöt, Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund ja John Nurmisen Säätiö, ovat päättäneet laajentaa hoitokalastusta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Baltic Fish -hankkeen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja kalastuskäytäntöjen valvomiselle, sekä varmistaa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan turvallisuus. Baltic Fish -hanketta rahoittaa Baltic Sea Action Plan -rahasto.

Kalastus on tehokas keino kierrättää ravinteita Itämerestä maalle

Itämeri kärsii liiallisesta ravinnekuormituksesta, rehevöitymisestä, joka vaikuttaa kalakantojen ja meren eliöstön herkkään ekosysteemiin sekä vedenlaatuun. Vaikka olemme onnistuneet löytämään ratkaisuja maalta tulevan ravinnekuormituksen hillitsemiseen, meidän on kiireellisesti puututtava myös viime vuosikymmenten aikana Itämereen kertyneiden liikaravinteiden poistamiseen.

Kalastus on tehokas keino kierrättää ravinteita Itämerestä maalle ja se auttaa parantamaan rehevöityneiden vesistöjen tilaa. Suomessa kalastus poistaa vesistöistä vuosittain 700 tonnia fosforia, mikä on yli kaksi kertaa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa Suomelle asetettu maalta tulevan fosforin vähennystavoite. Särkikalat, kuten lahna ja särki, menestyvät rehevöityneissä vesistöissä ja niitä löytyykin Itämerestä runsaasti. Vaikka särkikalat ovat terveellistä ja maukasta ruokaa, niitä ei nykypäivänä juurikaan syödä Itämeren alueen maissa. Särkikalojen hyötykäyttö ei ole ainoastaan erittäin kustannustehokas keino taistella rehevöitymistä vastaan, vaan se tarjoaa lisäksi kuluttajille terveellisen ja kestävän proteiinin lähteen. Paikallisten kalastusyrittäjien tulovirtojen kasvattaminen auttaa ylläpitämään perinteistä rannikkokalastusta, joka on tärkeä osa suomalaista ja ruotsalaista saaristokulttuuria.

Uusi Baltic Fish -hanke kulkee Lähikalahankkeen jalanjäljissä

Suomi on ottanut etumatkaa särkikalojen kalastuksessa. John Nurmisen Säätiö käynnisti vuonna 2015 Lähikalahankkeen Itämeren särkikalojen kaupallistamiseksi ihmisravinnoksi. Ensimmäiset kaupalliset särkituotteet tulivat markkinoille vuonna 2017.

Suomalaisen Lähikalahankkeen suuren menestyksen rohkaisemana suomalaiset ja ruotsalaiset järjestöt, kuten Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn, Ålands Fiskarförbund ja John Nurmisen Säätiö, ovat päättäneet laajentaa hoitokalastusta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Baltic Fish -hanketta rahoittaa Baltic Sea Action Plan -rahasto.

Baltic Fish- hanke lanseerattiin Kestävä kalastus Itämerellä -tapahtumassa Hanasaaressa 13.9. Kuvassa projektikumppanit vasemmalta Teija Aho, Peter Wiwen-Nilsson, Emma Gabrielsson, Fredrik Lundberg, Marjukka Porvari, Maija Salmiovirta ja Kirsi Kurki-Miettinen.

Baltic Fish -hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa ja sen tavoitteena on luoda yhteiset säännöt kestävälle hoitokalastukselle ja kalastuskäytäntöjen valvomiselle, sekä varmistaa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan turvallisuus. Hankkeessa työskennellään lisäksi kaupallisten tuottajien ja kumppaneiden kanssa toimivien tuotantoketjujen luomiseksi ja tuotteiden kaupallistamiseksi. Ensimmäisten tuotteiden odotetaan tulevan ruotsalaisten kuluttajien saataville vuonna 2020. Tämä hanke tarjoaa loistavan mahdollisuuden saattaa kestävästi tuotettuja, paikallisesta kalasta valmistettuja tuotteita Ruotsin markkinoille ja vastata alati kasvavaan ympäristöystävällisen kalaruoan kysyntään. Huolehtimalla koko tuotantoketjusta, aina kalastamoista valmiiseen tuotteeseen saakka, voidaan luoda juuri sellaisia tuotteita, joita asiakkaamme haluavat.

 Lisätietoja:

John Nurmisen Säätiö

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtämme ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

Marjukka Porvari
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja
John Nurmisen Säätiö
marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi

Maija Salmiovirta
Projektipäällikkö
John Nurmisen Säätiö
maija.salmiovirta(at)jnfoundation.fi
www.johnnurmisensaatio.fi

Race For The Baltic

Race For The Baltic on Zennström Philanthropies -järjestön perustama voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön missiona on edistää Itämeren terveyttä keskittymällä kustannustehokkaisiin ja ratkaisukeskeisiin hankkeisiin, joilla on parhaat mahdollisuudet parantaa Itämeren tilaa.

Emma Gabrielsson
Projektipäällikkö
Race For The Baltic
Emma(at)raceforthebaltic.com
raceforthebaltic.com

Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska on Ruotsin Kalixissa sijaitseva yksityisyritys, joka on erikoistunut sekä kalastukseen että kalanjalostamiseen.

Teija Aho
toimitusjohtaja
Guldhaven Pelagiska AB
teija(at)guldhaven.se
http://guldhaven.se/fi/

Rädda Lumparn

Rädda Lumparn -yhdistyksen perustivat vuonna 2014 Lumparnin lähialueen asukkaat, jotka olivat huolissaan paikallisista vesistään, nimittäin Lumparnista ja sen lahdista. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa Lumparnin ja sen lahtien vedenlaatua, lisätä tietämystä ja kiinnostusta paikalliseen vesiensuojelutyöhön, sekä tukea hoitokalastustoimia ja virkistysmahdollisuuksia.

Carina Aaltonen
Varapuheenjohtaja
Föreningen Rädda Lumparn
Carina.aaltonen(at)lagtinget.ax

Ålands Fiskarförbund

Ålands Fiskarförbund on Ahvenanmaan paikallisten kalastajien yhdistys.

Fredrik Lundberg
toimitusjohtaja
Ålands Fiskarförbund
fiskare(at)aland.net

NEFCO

NEFCO on viiden pohjoismaan, Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin vuonna 1990 perustama kansainvälinen finanssilaitos (IFI), jonka tavoitteena on tehdä positiivinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön kustannustehokkaalla tavalla. NEFCO tarjoaa huomattavaa lisäarvoa hallituksille, yhteisrahoittajille ja asiakkaille keskittymällä pieniin ja keskisuuriin hankkeisiin, joilla on konkreettisia tuloksia. NEFCO on vuosien varrella rahoittanut yli 1 000 yksityisen ja julkisen sektorin hanketta eri aloilla 80 maassa keskittyen erityisesti Itä-Eurooppaan, Itämeren sekä arktiseen ja Barentsin alueisiin. NEFCO:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.nefco.org

Anja Nystén
Vanhempi johtaja, BSAP-rahaston rahastonhoitaja
NEFCO
Anja.Nysten(at)nefco.fi
https://www.nefco.org/