Gypsum Initiative

Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa tehokkaaksi vesiensuojelutoimeksi havaitusta peltojen kipsikäsittelystä Itämeren alueella sekä selvittää menetelmän soveltuvuutta eri maissa. Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta ulkoministeriön myöntämällä Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahalla.

Tavoite
Tavoite
Peltojen kipsikäsittelyn edistäminen 8 Itämeren alueen maassa.
Aikataulu
Aikataulu
2020
2021
Tilanne
Tilanne
Hanke edistää kipsikokeiluja Itämeren alueella.

Suomessa on saatu hyviä kokemuksia peltojen kipsikäsittelystä vesiensuojelutoimena. Savijoen ja  Vantaanjoen valuma-alueilla kipsikäsiteltyjen peltojen fosforikuormitus pieneni välittömästi peräti 50 prosenttia hyvin kohtuullisin kustannuksin.

Gypsum Initiative -hankkeessa luodaan kipsikäsittelyn mahdollistavat viljelijöiden, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyöverkostot Baltian maihin, Puolaan, Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Ahvenanmaalle. Hankkeessa voidaan rahoittaa analyysejä, joilla selvitetään kipsin soveltuvuutta paikallisiin olosuhteisiin. Lisäksi hankkeessa valmistellaan kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin.

”Suomi voi luoda edellytyksiä kipsin laajemmalle käytölle maatalouden vesiensuojelukeinona, mikä on suuri mahdollisuus koko Itämeren suojelulle. Tämä edistäisi sitä, että kipsi tunnistetaan meren tilaa parantavana keinona Itämeren suojelukomission uudistettavassa toimintaohjelmassa sekä EU:n maatalouden tukirahoituksessa”, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen hankkeen julkistavassa tiedotteessa.

Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja

Anna Saarentaus
Projektipäällikkö, John Nurmisen Säätiö
Puh. 040 7190208
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Petri Ekholm
Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Puh. 0295 251102
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Markku Ollikainen
Professori, Helsingin yliopisto
puh. 02941 58065
etunimi.sukunimi@helsinki.fi