Lanta­kierrätys­hanke

Lantakierrätyshankkeen tavoitteena on parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen. Hankkeen tarkoituksena on siirtää prosessoidun lannan ravinteita, erityisesti fosforia, ravinneylijäämäisiltä alueilta kotieläintuotannosta ravinnealijäämäisille alueille kasvintuotantoon. Hanke tuottaa myös tietoa ja toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi.

Tavoite
Tavoite
Parantaa ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentää ravinnevalumia Itämereen.
Aikataulu
Aikataulu
2020
2023
Tilanne
Tilanne
Vuonna 2023 edistetään lantakierrätystä monipuolisesti kasvi- ja kotieläintilojen välillä.

Kotieläintuotannossa syntyvä lantaylijäämä on haaste monille eläintuotantotiloille. Lietelannan kuljetus on kustannustehokasta vain melko lyhyen kuljetusmatkan päässä oleville peltoalueille. Siksi alueilla, joille on keskittynyt runsaasti eläintuotantoa, pelloille levitettävät lannoitusmäärät kasvavat etenkin fosforin suhteen kasvien tarvetta suuremmaksi. Tämä puolestaan nostaa peltojen fosforitasoa ja sen myötä lisää niiltä tulevia ravinnevalumia vesistöihin.

Prosessoimalla lantaa niin, että sen fosforipitoisuus kasvaa ja kokonaismassa pienenee, voidaan levitysalaa laajentaa pidemmän kuljetusmatkan päässä oleville alhaisen fosforitason peltolohkoille. Kuvassa separoitua lantaa. Kuva: Kai Huovinen

Lantakierrätyshankkeessa 2021–2023 John Nurmisen Säätiö toimii yhteistyössä toiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden sika-, siipikarja ja kasvinviljelytilojen kanssa. Hankkeessa mukana olevilla eläintiloilla syntyy lähipeltojen kasvien tarpeeseen nähden liikaa lantafosforia. Prosessoitua lantaa siirretään hankkeeseen osallistuvien kasvitilojen pelloille, joilla on tarvetta fosforilannoitukselle ja orgaanisen hiilen lisäykselle. Toiminta perustuu John Nurmisen Säätiön ja osallistuvien tilojen välisiin sopimuksiin.

Lantakierrätyshanke kohdennetaan lantaa luovuttavien tilojen osalta erityisesti Lounais- ja Länsi-Suomen alueille, joille on muodostunut eläintuotannon keskittymiä ja jotka ovat keskeisiä Saaristomereen ja Selkämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen kannalta. Lantaa vastaanottavat kasvitilat sijaitsevat ravinnealijäämäisillä alueilla.

Tarkoituksena on sekä tuottaa paikallisia ympäristöhyötyjä niin vesistöjen kuin maaperänkin tilan paranemisen kautta, että vähentää Itämereen päätyvää ravinnekuormitusta. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa ja toimintamalleja eläintuotannon ravinnetasapainon parantamiseksi koko Suomessa.

Vuonna 2022 hankkeessa siirrettiin yhteensä 2500m3 prosessoitua fosforipitoista kuivalantaa kolmelta sikatilalta 13 kasvitilalle. Määrä sisälsi laskennallisesti noin 5250kg fosforia.

Lantakierrätyshanke alkoi vuonna 2020 Satakunnnan lantakierrätyspilotilla, jossa yhteistyökumppaneina olivat HKScanin Agrofood Ecosystem®, yhtiön sianlihan sopimustuottaja Emomylly Oy sekä Raisio.

Lisätietoja:

Henri Nikkonen
Projektipäällikkö, meriympäristöhankkeet
John Nurmisen Säätiö
henri.nikkonen(at)jnfoundation.fi
+358 (0) 50 553 3953