Lvivin biokaasuhanke

Vuonna 2016 käynnistyneessä hankkeessa John Nurmisen Säätiö rakentaa Ukrainan Lvivissä rakenteilla olevaan biokaasulaitoksen tehokkaan jätevesien fosforinpoiston. Hanke on osa Lvivin kaupungin sekä Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin EBRD:n, Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn ja eurooppalaisen energiarahaston E5P:n rahoittamaa biokaasuhanketta, jossa pyritään tuottamaan kestävää energiaa Lvivin kaupungin tarpeisiin. Tällä hetkellä hanke on keskeytetty Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Vuonna 2016 käynnistyneessä hankkeessa John Nurmisen Säätiö rakentaa Ukrainan Lvivissä rakenteilla olevaan biokaasulaitoksen tehokkaan jätevesien fosforinpoiston. Hanke on osa Lvivin kaupungin sekä Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin EBRD:n, Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn ja eurooppalaisen energiarahaston E5P:n rahoittamaa biokaasuhanketta, jossa pyritään tuottamaan kestävää energiaa Lvivin kaupungin tarpeisiin.

Lvivin kaupungissa on yli 700 000 asukasta ja sen jätevedet virtaavat Poltva-joen kautta Valko-Venäjän Bug-jokeen, joka yhtyy Puolassa Itämereen laskevaan Veikseliin.  Ilman tehostettua puhdistusta biokaasulaitos lisäisi vesistöjen fosforikuormitusta yli 170 tonnia vuodessa, mikä vastaa yli kahdensankertaisesti Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosipäästöjä. Hankkeessa säätiö vastaa fosforinpoiston laitteistohankinnoista sekä suunnittelusta. Lvivin vesilaitos puolestaan vastaa puhdistusjärjestelmän paikallissuunnittelusta ja rakennustöistä.

Tällä hetkellä hankkeessa odotetaan biokaasulaitoksen rakennustöiden etenemistä, jotta tehostetun fosforinpoiston suunnittelu voidaan käynnistää. Biokaasulaitoksen rakennustyöt on keskeytetty sodan vuoksi.