Hyppää sisältöön

SEABASED-hanke

Hankkeessa arvioidaan ja etsitään keinoja, joilla voitaisiin poistaa mereen jo kertynyttä fosforia. Uusia menetelmiä pilotoidaan pienimuotoisesti ja paikallisesti. Hankkeen tuloksena kootaan viranomaisille ja päätöksentekijöille suunnattu arvio toimenpiteiden vaatimuksista ja soveltuvuudesta Itämeren eri olosuhteisiin. 

Tavoite
Löytää ratkaisuja meren sisäisen fosforikuorman pienentämiseen.
Aikataulu
2018–2021
Tilanne
Hankkeessa arvioitiin ja etsittiin keinoja, joilla voitaisiin poistaa mereen jo kertynyttä fosforia. Tieto koottiin ohjeistukseksi, jota voidaan vastaisuudessa hyödyntää Itämeren suojelussa.
Yhteistyökumppanit
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys, Tukholman yliopisto ja Itä-Götanmaan lääninhallitus.
Lokaatio
Suomi, Ruotsi, Ahvenanmaa

Lisätietoja:

SEABASED ­– hanke meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi 

EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittamassa SEABASED-hankkeessa arvioitiin ja etsittiin keinoja, joilla voitaisiin vähentää mereen jo kertynyttä fosforia ja siten vähentää sisäistä kuormitusta suljetuilla merenlahdilla Itämeren alueella. Osa SEABASED-hankkeessa kokeilluista menetelmistä todettiin hyvinkin lupaaviksi, mutta useimmat eivät sellaisenaan vielä ole valmiita käytettäväksi laajassa mittakaavassa. Jotkin sisäisen ravinnekuorman leikkaamiseksi käytetyt menetelmät voivat kuitenkin auttaa esimerkiksi pahasti rehevöityneiden, suhteellisen suljettujen pienten merenlahtien kunnostamisessa. Keskeisenä edellytyksenä toipumiselle on, että näihin alueisiin kohdistuva ulkoinen ravinnekuorma on jo saatu vähenemään ja että rehevöitymistä ylläpitää pääasiassa sisäinen kuormitus. 

Hankkeessa kokeiltiin Lounais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsin rannikolla

  • runsasravinteisen veden kierrättämistä peltojen kasteluvedeksi
  • fosforin sitomista pohjasedimenttiin lämpökäsitellyn kalkkikiven avulla
  • kolmipiikin hoitokalastusta petokalapopulaatioiden tukemiseksi

Lisäksi Ruotsissa rakennettiin petokalojen lisääntymisen tueksi

  • keinotekoisia riuttoja ja laadittiin ohjeet haukitehtaan, eli hauen lisääntymisalueeksi soveltuvan pienkosteikon toteuttamiseen

Ahvenanmaalla kehitettiin vesilain uudistamiseen liittyen konsepti meriympäristöön soveltuville ravinnekompensaatioille.
Laboratoriokokein tutkittiin myös merenpohjan sedimentin pintakerroksen poistamista ja toimenpiteen vaikutusta fosforin ja merenpohjan hapenkulutuksen määrään. 

SEABASED-hankkeessa tuotettiin tietoa erilaisten meren sisäistä ravinnekuormitusta vähentävien toimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksista, riskeistä, vaikutusten seurannasta, kustannustehokkuudesta sekä tulevista kehitystarpeista. Menetelmistä kerätty tieto sekä käytännön kokemukset piloteista on koottu ohjeistukseksi, jota voidaan vastaisuudessa hyödyntää Itämeren suojelussa.

Yhtenä pilottitoimenpiteenä petokalojen poikasia syöviä kolmipiikkejä koekalastetaan räätälöidyllä nuotalla. Kuva: Rosita Broström

SEABASED-hanke oli käynnissä vuosina 2018-2021 ja sitä johti John Nurmisen Säätiö.  Yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys, Tukholman yliopisto ja Itä-Götanmaan lääninhallitus. Hanketta rahoitti EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma. Tutustu tarkemmin pilotteihin ja tuloksiin hankkeen verkkosivuilla

Yhteistyössä

Hankkeeseen liittyvät materiaalit 

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku