Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Udarnikin kanalahanke

Udarnikin kanalahanke

Vuonna 2012 käynnistetyssä hankkeessa käsiteltiin Udarnikin kanalan lanta-altaiden valumavedet ja estettiin ravinnepäästöt ympäröiviin vesistöihin. 

Tavoite
Leningradin alueen eläintilojen päästöjen vähentäminen.
Aikataulu
2011–2017
Tilanne
Valmistunut
Lokaatio
Pobeda, Leningradin alue

Säätiö aloitti vuonna 2011 selvityksen Leningradin alueen eläintilojen päästöjen vähentämiseksi. Kohteiksi valittiin neljä riskikanalaa, jotka Itämeren suojelukomissio HELCOM oli listannut suurimpina potentiaalisina Itämeren kuormittajina. 

Lopulliseksi hankekohteeksi valikoitui Pobedan kylässä Viipurin läheisyydessä sijaitseva Udarnikin kanala, jonka ravinnepäästöt ympäröiviin järviin ja jokiin oli havaittu erityisen suuriksi. Suomen ympäristökeskuksen arvioiden mukaan kanalasta päätyi ympäröiviin vesistöihin jopa 10–20 tonnia fosforia vuodessa. Kanalan alueelle oli säilötty kananlantaa jo 1970-luvulta lähtien, jolloin kanala aloitti toimintansa. 

Selvitys lannankäsittelyn parantamisesta käynnistettiin kesäkuussa 2012. Udarnikin kanalahankkeelle saatiin John Nurmisen Säätiön tuen lisäksi keväällä 2012 Ruotsin ja Suomen valtioiden perustaman Baltic Sea Action Plan Trust Fundin lisärahoitus. 

Säätiö ja Udarnikin kanalan omistajat selvittivät vuoden 2013 aikana yhdessä vaihtoehtoja, joilla minimoidaan lanta-altaiden ja lannanlevitykseen käytettyjen peltojen valumariski ympäristöön. Vuonna 2014 valumavedet päätettiin käsitellä suodatusjärjestelmällä, joka perustuu Ruotsissa haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä käytettyyn mineraalipohjaiseen suodatinmateriaaliin. Käytön jälkeen suodatinmateriaali ja siihen saostunut fosfori voidaan käyttää pelloilla lannoitteena, ja ravinteet voidaan siten kierrättää takaisin viljelykäyttöön. 

Tilalle rakennettiin vuonna 2014 ojien mukana pelloilta valuvaa fosforia ja kiintoainesta suodattava filtteri. Lanta-altaiden suodatusjärjestelmä saatiin valmiiksi vuonna 2017. 

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku