Tietoa meistä

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Hankkeissamme parannetaan Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa. Säätiömme tehtävänä on myös vaalia, elävöittää ja välittää mereen liittyviä tarinoita sekä kulttuuriperintöä. Työtämme ohjaavat tulokset ja vaikuttavuus. Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin lahjoituksilla ja avustuksilla. 

John Nurmisen Säätiö – Itämeren suojelua ja kulttuuritekoja

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisilla, mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä vähentävillä toimilla. Työtä ohjaavat mitattavat tulokset ja vaikuttavuus.

Vaalimme Itämeren perintöä ja suojelemme sen tulevaisuutta

Olemme käynnistäneet 40 ympäristöhanketta, joista 34 on saatu valmiiksi. Hankkeissa vähennetään meren ravinnekuormitusta ja ympäristöriskejä. Pelkästään Pietarin jätevesien puhdistuksella ja Laukaanjoen lannoitetehtaan päästöjä vähentämällä Suomenlahden vuotuista rehevöittävää fosforikuormaa on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa onnistuttu pienentämään jopa 75 prosenttia.

Itämeren suojelutyön ohella haluamme kertoa meren tarinaa: meren, joka toimii meille suomalaisille siltana maailmaan. Meren tarinan ja sen historian tunnetuksi tekeminen on tärkeää, sillä samalla opimme ymmärtämään, miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää myös suojella. Toimintamme monimuotoisuus tekee meistä ainutlaatuisen: työskentelemme Itämeren hyväksi yli sukupolvien.

Säätiömme onkin palkittu tiedon välittäjä ja merellisen kulttuurisisällön tuottaja. Olemme julkaisseet lähes 50 meren tarinoista kertovaa kirjaa, perustaneet vuosittain juhlittavan Itämeripäivän sekä järjestäneet lukuisia Itämeri-aiheisia näyttelyitä ja tapahtumia.

Kustannustoiminnan ohella olemme perustaneet kaksi kulttuuripalvelua:  Digimuseon ja Loki-palvelun. Digimuseon ja Loki-palvelun ylläpidosta vastaa yhteiskunnallinen yritys Yhteinen Perintö Oy. Sen omistajia ovat Suomen museoliiton hallinnoima FMA Creations Oy ja John Nurmisen Säätiö.

Säätiön kirjojen ja tuotteiden myynnistä on vastannut vuodesta 2020 lähtien säätiön omistama tytäryhtiö Baltic Sea Services Oy.

Merenpelastajan tarina alkaa Raumalta

Säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juha Nurminen kiinnostui merestä jo lapsena. Purjehdus, sukeltaminen, myöhemmin merenkulun ja kartografian historia olivat luontevia harrastuksia Nurmisen alun perin Raumalta kotoisin olevan laivanvarustajasuvun jälkeläiselle. Jotta merellinen kulttuuriperintö säilyisi tulevillekin sukupolville, Juha päätyi perustamaan John Nurmisen Säätiön vuonna 1992.

Intohimoisena sukeltajana ja merenkulkijana Juha havahtui Itämeren rehevöitymiseen ja laajoihin sinileväkukintoihin 1990-luvun lopulla. Meren hälyttävä tila sai hänet pohtimaan, voisiko säätiö tehdä jotain Itämeren hyväksi. Syntyi idea ympäristöhankkeista, joiden avulla mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä pyrittäisiin vähentämään mitattavissa olevien tulosten kautta.