Organisaatio ja hallitus

Säätiön toimintaa johtaa asiamies Annamari Arrakoski-Engardt. Säätiön palveluksessa on 10 – 15 henkilöä, joista osa työskentelee projektiluonteisesti tai osa-aikaisena. Säätiön toimintaa ohjaa hallitus, joka edustaa monipuolisesti tieteen, yhteiskunnan ja talouselämän tuntemusta. Hallitus hyväksyy merikulttuurin ja Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteet, aikataulut ja budjetit. Lisäksi hallitus ohjaa ja valvoo säännöllisesti hankkeiden ja projektien etenemistä sekä säätiön taloudellista tilaa.

Säätiön työntekijät

Ks. Yhteystiedot

Säätiön hallituksen jäsenet

Juha Nurminen, pj.
Eeva Ahdekivi
Juho Lipsanen
Kaisa Olkkonen
Markku Ollikainen
Tommi Juusela
Marja-Leena Rinkineva
Hannu Syrjänen
Jukka Anteroinen

Säätiön  neuvonantajaryhmä

Tekemisemme tukena on neuvonantajaryhmä, joka koostuu vapaaehtoisista asiantuntijoista ja tärkeistä sidosryhmien edustajista.

Neuvonantajaryhmä, Puhdas Itämeri -hankkeet

Kaisa Olkkonen, pj.
Johanna Buchert LUKE
Ilkka Herlin, BSAG
Lea Kauppi, SYKE
Anja Nysten, NEFCO
Esa Nikunen, Helsingin kaupunki
Liisa Pietola, MTK
Liisa Rohweder, WWF
Helena Tuuri, UM