Ahvenanmaan kipsihanke

John Nurmisen Säätiön rahoittamassa ja Rädda Lumparn -järjestön kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa kannustetaan ahvenanmaalaisia viljelijöitä kokeilemaan kipsiä maanparannusaineena.

Tavoite
Tavoite
Vähentää fosfori- ja kiintoainehuuhtoumia kipsikäsittelyyn osallistuvilta peltolohkoilta.
Aikataulu
Aikataulu
2022
2023
Tilanne
Tilanne
Vuoden 2022 peltojen kipsikäsittely toteutettu.

Peltojen kipsikäsittely leikkaa tehokkaasti maatalouden fosfori- ja kiintoainehuuhtoumia, ja menetelmästä voisi löytyä apua Ahvenanmaan rehevöityneiden sisälahtien tilan parantamiseen.

Kipsikokeilut saadaan käyntiin jo syksyllä 2022 kahden viljelijän pelloilla. Samalla päästään testaamaan menetelmän käyttökelpoisuutta Ahvenanmaalla ja lisäämään viljelijöiden, viranomaisten ja kansalaisten tietoisuutta kipsistä maatalouden vesiensuojelutoimena. Tarkoitus on myös luoda malli vastaavien hankkeiden toteuttamista varten tulevaisuudessa. Mahdollisuuksien mukaan seurataan myös kipsikäsittelyn vaikutusta maaperään ja valumaveden laatuun.

Lisätietoja

Henri Nikkonen
John Nurmisen Säätiö
henri.nikkonen(at)jnfoundation.fi

Alexandra de Haas
Rädda Lumparn
info(at)raddalumparn.ax