Kemikaali­alus­hanke

John Nurmisen Säätiön ja Traficomin yhteisessä Kemikaalialushankkeessa pyritään vähentämään kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen. Hankkeen aluksi laaditaan riskinarvio, jonka avulla tunnistetaan kemikaalialusten tankinpesuun liittyvät haitallisimmat kemikaalipäästöt. Yhteistyöllä kemianteollisuuden yritysten, satamien ja varustamoiden kanssa etsitään ratkaisuita päästöjen vähentämiseksi.

Tavoite
Tavoite
Vähentää kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen.
Aikataulu
Aikataulu
2022
2024
Tilanne
Tilanne
Tunnistettu meriympäristölle haitallisimmat tankinpesuvesipäästöt ja aloitettu yhteistyö päästöjen vähentämiseksi.

Tavoitteena vähentää vaarallisia kemikaalipäästöjä Itämereen

Nestemäisiä irtolasteja eli kemikaaleja kuljettavien säiliöalusten tankinpesun yhteydessä mereen voi päätyä yhdellä kertaa satojakin litroja haitallisia ja vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalisäiliöaluksilla on usein käytäntönä lastin purkamisen jälkeen pestä tankkinsa merivedellä matkalla seuraavaan lastaussatamaan. Kemikaalipitoiset pesuvedet saa kansainvälisen lainsäädännön mukaan päästää mereen tietyissä rajoissa. Laivan tulee olla kulussa vähintään 12 merimailin (n. 22 km) päästä lähimmästä rannasta ja meren syvyyden tulee olla vähintään 25 m. Käytännössä tämä johtaa siihen, että esimerkiksi matalalla Suomenlahdella tankinpesu keskittynyt varsin pienelle merialueelle.

Haitallisten aineiden päästöjen välttäminen on toivottavaa, vaikka pesuvedet laimenevatkin Itämereen sekoittuessaan. Vaikka pesuvedet laimenevatkin Itämereen sekoittuessaan, haluamme säätiönä huolehtia, ettei Itämereen valu turhaa kemikaalikuormaa.

Kemikaalialushankkeen tavoitteena on tunnistaa kemikaalisäiliöalusten tankkien pesuun liittyvät haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalipäästöt Itämereen Suomen satamissa. Samalla on tarkoitus löytää ratkaisuja sallittujen päästöjen vähentämiseksi. John Nurmisen Säätiö toteuttaa hankkeen yhteistyössä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa.

Haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalit ja niiden määrät arvioitu

Hankkeen aluksi on laadittu riskiarvio, jonka avulla tunnistettiin meriympäristölle ja ihmisen terveydelle potentiaalisesti suurinta haittaa aiheuttavat kemikaalit. Riskiarviossa huomioitiin kemikaalin haitallisuus ympäristölle, vaarallisuus ihmisen terveydelle sekä kemikaalin purkumäärät Suomen satamissa. Riskiarvioon perustuen hankkeessa etsitään ratkaisuja erityisesti styreenin, mäntyöljyn, butyyliakrylaatin ja vinyyliasetaatin lastijäämäpäästöjen vähentämiseksi. Näitä aineita käytetään kemianteollisuudessa muun muassa muovien, maalien, liimojen ja biopolttoaineiden tuotannossa.

Ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi etsitään yhteistyössä toimijoiden kanssa

Hankkeessa tehdään yhteistyötä satamien, kemianteollisuuden yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa parhaiden päästövähennyskeinojen löytämiseksi. Tankinpesusta johtuvaa kemikaalikuormaa voidaan vähentää esimerkiksi kehittämällä tankin tyhjennys- ja pesumenetelmiä sekä pesuvesien käsittelyä. Eri kemikaalien kohdalla toimivimmat ratkaisut voivat olla erilaisia, joten avainasemassa parhaiden ratkaisuiden etsimisessä ovat kyseisiä kemikaaleja käyttävät yritykset.

Lisätietoa:

Eeva Tähtikarhu
Projektipäällikkö, meriympäristöhankkeet
John Nurmisen Säätiö
eeva.tahtikarhu(at)jnfoundation.fi
+358 (0)50 314 2102