PURE

PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin vuosina 2010–2013 jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman rahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö toteutti hankkeessa fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota.

Brest,  Valko-Venäjä

Brestin puhdistamolla Valko-Venäjällä tehostettiin fosforinpoistoa rakentamalla laitokselle kemiallinen fosforinpoisto EU-rahoitteisen PURE-hankkeen tuella. Investoinnit Brestissä saatiin valmiiksi syyskuussa 2013, jolloin lopputarkastuksen jälkeen avattiin Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoisto.

Riika,  Latvia

Riian vesilaitoksella Latviassa investoitiin PURE-hankkeen puitteissa tehostettuun kemialliseen fosforinpoistoon, lietteenpoiston parantamiseen sekä laitokselle tulevan jätevesimäärän mittaukseen. EU-rahoitetun PURE-hankkeen lisäksi säätiö toteutti vuonna 2012 Riian Daugavrivan puhdistamolla kemiallisen fosforinpoiston toisen puhdistuslinjaston omalla rahoituksellaan.

Jurmala, Latvia

Jurmalassa Slokan puhdistamolla investoitiin PURE-hankkeen rahoituksella biologisen ravinteidenpoiston tehostamiseen vuosien 20112012 aikana.

Kohtla-Järve, Viro

Kohtla-Järven puhdistamolla tehostettiin jätevesien puhdistusta ja lietteenkäsittelyä PURE-hankkeen tuella vuosina 20102012. Vuonna 2012 Kohta-Järven vesilaitos poistettiin Itämeren suojelukomission HELCOMin ”hot spot” -listalta.

Gdansk ja Szczecin, Puola

PURE-hankkeessa Szczecin ja Gdansk vähensivät Itämereen päätyvää fosforikuormitusta HELCOMin suosittamalle tasolle tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä. Szczecinin vesilaitos poistettiin vuonna 2012 Itämeren suojelukomission HELCOMin ”hot spot” -listalta.