Hyppää sisältöön

PURE-hanke

PURE-hankkeessa (Project on Urban Reduction of Eutrophication) parannettiin vuosina 2010–2013 jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoistoa Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa. Hanke toteutettiin EU:n Itämeriohjelman rahoituksella, ja siinä oli mukana useita Itämeren alueen vesilaitoksia sekä Itämeren kaupunkien liitto UBC. Säätiö toteutti hankkeessa fosforinpoistoon liittyvät tekniset selvitykset sekä ohjasi puhdistamoinvestointien toteutusta. Lisäksi säätiö johti lietteenkäsittelyyn liittyvää hankeosiota. 

Tavoite
Jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoiston parannus laitoksilla Valko-Venäjällä, Puolassa, Latviassa ja Virossa.
Aikataulu
2010–2013
Tilanne
Valmistunut
Lokaatio
Brest, Riika, Jurmala, Kohtla-Järvi, Szczecin ja Gdansk
Jätevedenpudistamo

Brest, Valko-Venäjä 

Brestin puhdistamolla Valko-Venäjällä tehostettiin fosforinpoistoa rakentamalla laitokselle kemiallinen fosforinpoisto EU-rahoitteisen PURE-hankkeen tuella. Investoinnit Brestissä saatiin valmiiksi syyskuussa 2013, jolloin lopputarkastuksen jälkeen avattiin Valko-Venäjän ensimmäinen kemiallinen fosforinpoisto. 

Riika, Latvia 

Riian vesilaitoksella Latviassa investoitiin PURE-hankkeen puitteissa tehostettuun kemialliseen fosforinpoistoon, lietteenpoiston parantamiseen sekä laitokselle tulevan jätevesimäärän mittaukseen. EU-rahoitetun PURE-hankkeen lisäksi säätiö toteutti vuonna 2012 Riian Daugavrivan puhdistamolla kemiallisen fosforinpoiston toisen puhdistuslinjaston omalla rahoituksellaan. 

Jurmala, Latvia 

Jurmalassa Slokan puhdistamolla investoitiin PURE-hankkeen rahoituksella biologisen ravinteidenpoiston tehostamiseen vuosien 2011–2012 aikana. 

Kohtla-Järve, Viro 

Kohtla-Järven puhdistamolla tehostettiin jätevesien puhdistusta ja lietteenkäsittelyä PURE-hankkeen tuella vuosina 2010–2012. Vuonna 2012 Kohtla-Järven vesilaitos poistettiin Itämeren suojelukomission HELCOMin ”hot spot” -listalta. 

Gdansk ja Szczecin, Puola 

PURE-hankkeessa Szczecin ja Gdansk vähensivät Itämereen päätyvää fosforikuormitusta HELCOMin suosittamalle tasolle tehostamalla puhdistamoidensa käyttöä. Szczecinin vesilaitos poistettiin vuonna 2012 Itämeren suojelukomission HELCOMin ”hot spot” -listalta. 

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku