Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Sustainable Biogas

Sustainable Biogas

Hanke edisti biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeessa tuotettujen ohjeiden avulla on mahdollista vähentää ravinnepäästöjä koko biokaasutuotannon elinkaaren aikana, ottaen huomioon raaka-aineet, polttoaineen tuotannon ja ravinnepitoisten sivuvirtojen kierrätyksen ja loppusijoituksen. 

Tavoite
Hankkeen tavoitteena oli ravinteiden hallinnan parantaminen 30 biokaasulaitoksella.
Aikataulu
2020–2022
Tilanne
Hankkeessa laadittiin kehityssuunnitelmat ja ohjeet sekä politiikkasuositukset parempaan ravinteiden hallintaan.
Yhteistyökumppanit
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys
Lokaatio
Latvia, Ahvenanmaa, Lounais-Suomi

Lisätietoja:

Biokaasu on ilmastoystävällinen energiamuoto. Se voi kuitenkin aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin ja Itämereen, jos tuotannossa syntyvien ravinnepitoisten mädätteiden sekä biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. Sustainable Biogas –hankkeessa toteutetut työkalut ja ohjeet ohjaavat sekä biokaasun tuottajia, että viranomaisia parempaan ravinteiden hallintaan. 

John Nurmisen Säätiö johti Sustainable Biogas -hanketta vuosina 2020–2022. Hanke toteutettiin yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n, Latvian valtiollisten ympäristöpalveluiden sekä Latvian biokaasuyhdistyksen kanssa. EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma rahoitti hanketta yhteensä 0,8 miljoonalla eurolla. 

Biokaasulaitosten sijainti ja luvitus sekä mädätteiden käyttö ovat avainasemassa vesiensuojelussa 

Hankkeen tulosten mukaan kestävä ravinteiden hallinta vaatii huolellista harkintaa biokaasulaitosten suunnittelussa, lupia myönnettäessä ja laitoksen operoinnissa. Huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi alueellinen ravinnetasapaino, raaka-aineiden ja mädätteiden varastokapasiteetti sekä se, ettei mädätteitä levitetä pelloille liikaa suhteessa kasvien ravinnetarpeisiin. 

Sustainable Biogas -hankkeessa työkaluiksi kehitettiin ravinnekartat ja ravinteidenhallintasuunnitelmat. Ravinnekarttojen avulla löydettiin ravinteiden ylituotantopisteet ja alueet, joille ravinteita voitaisiin haitattomasti levittää. Hankkeen kartoitukset tehtiin ravinneylijäämän kanssa painivilla alueilla Latvian Zemgalessa, Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa. 

Hanke kokosi yleisiä suosituksia biokaasun tuottajille ja viranomaisille, jotta vesistöystävällistä biokaasutuotantoa voitaisiin harjoittaa ympäri Itämeren. 

Kierrätysravinteiden ja puhdistamolietteen käsittelyn kehittämisellä voidaan vähentää ravinnepäästöjä 

Hankkeessa edistettiin myös biokaasun tuotannosta syntyvän mädätteen hyödyntämistä kierrätyspohjaisissa lannoitevalmisteissa. Huomattava osa maataloudessa käytettävistä mineraalilannoitteista voitaisiin korvata kierrätyspohjaisilla vaihtoehdoilla. Kehittämällä kierrätysravinteiden laatua ja markkinoita voidaan vähentää myös riskiä biokaasun tuotannossa syntyvien ravinteiden päätymisestä vesistöihin. 

Kierrätysravinteiden kysynnän kasvattamiseksi hankkeessa rakennettiin kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmä Latviaan ja kehitettiin edelleen Suomessa jo käytössä olevaa laatujärjestelmää. 

Biokaasun tuotannossakin käytettäviä jätevesilietteitä ei kuitenkaan aina haluta pelloille, vaan osa kuluttajista ja elintarviketeollisuudesta suhtautuu niiden käyttöön kielteisesti. Hankkeessa toteutettiin Suomen jätevesilietteen käsittelymenetelmien vertailu, jossa arvioitiin niiden tehokkuutta saastumisen ehkäisemisen, ravinteiden kierrättämisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmista. Vertailu osoitti, ettei toistaiseksi mikään menetelmä ole ylivertainen toisiin nähden. 

Yhteistyössä:

logonauha jossa neljä logoa

Hankkeeseen liittyvät materiaalit 

Hankkeen tuloksia esiteltiin webinaarissa Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi kesäkuussa 2022.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku