17.10.2022

John Nurmisen Säätiö tarjoaa tukea ruovikon hyötykäyttöön

Merenlahtiemme rehevöityminen ja rantalaidunnuksen vähentyminen näkyy monin paikoin rannikkoa jopa satojen hehtaarien laajuudelle levinneinä yksipuolisina järviruokokasvustoina. Ruovikoita niittämällä voidaan parantaa rantaluonnon monimuotoisuutta sekä erityisesti kalaston ja linnuston elinolosuhteita. Kun niitetty ruoko kerätään talteen, saadaan kasvuston mukana myös kerättyä pois rehevöittäviä ravinteita rannoilta. Ruokoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kasvualustoissa, kuivikkeena tai rakennusmateriaalina.

John Nurmisen Säätiö tarjoaa Rannikkoruoko-hankkeessa tukea osakaskunnille, kyläyhdistyksille ja muille paikallistoimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan ruovikonniittoprojektin, jossa ruoko kerätään hyötykäyttöön. Säätiö maksaa tukea 620 € per niitetty ja kerätty ruovikkohehtaari kattamaan keruun ja välivarastoinnin kuluja. Edellytyksenä on, että niittoala on vähintään 4 ha ja niitto toteutetaan merenrannalla. Lisäksi ruoko tulee pystyä murskaamaan ja keräämään välivarastopaikalle tien varteen, josta se voidaan hakea kuorma-autoilla. Etsimme niittokohteelle sopivimman ruo’on hyödyntämistavan, ja huolehdimme, että ruoko haetaan pois niiton päätyttyä.

Niiton kuluihin voi hakea lisäksi avustusta esimerkiksi 18.10. avautuvassa ELY-keskuksen vesienhoidon avustushaussa. ELY:n avustus kattaa yleensä 50 % niiton kuluista. Ensi vuoden avustusten hakuaika päättyy 30.11.2022. Rahoitusta voi tiedustella myös paikallisilta Leader-ryhmiltä, kunnilta, säätiöltä ja muilta alueella toimivilta ympäristöhankkeita rahoittavilta tahoilta.

Vinkkejä niittoprojektissa etenemiseen:

  1. Kokoa asianosaiset (maanomistajat, naapurit, osakaskunta) yhteen ja suunnittele niiton laajuus ja toteutustapa
  2. Hanki luvat maanomistajilta
  3. Tee niittoilmoitus ELY-keskukselle tai hae niittolupaa (luonnonsuojelualueilla tehtävät niitot)
  4. Hae rahoitusta (esim. ELY, Leader, kunta)
  5. Ota yhteyttä John Nurmisen Säätiön ruo’on hyötykäytön järjestämiseksi ja keruutuen saamiseksi
  6. Rahoituksen varmistuttua tee lopullinen päätös projektin toteutuksesta
  7. Suunnittele ruovikon keruun logistiikka (tieyhteys, varastopaikka yms.) ja kilpailuta niittoyrittäjä
  8. Tee sopimus John Nurmisen Säätiön kanssa ruo’on keruusta
  9. Toteuta ruovikon niitto ja kuljeta ruoko sovitulle välivarastolle tien varteen
  10. Raportoi projektin toteutumisesta tukien maksamista varten

Jos suunnittelet niittoa, tutustu myös kestävään niittoon toteutuksen pelisääntöihin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Rannikkoruoko-hankkeen projektipäällikköön:

Maija Salmiovirta
maija.salmiovirta (at) jnfoundation.fi
puh. 044 203 2213

Asiantuntijoiden vinkkeihin sekä osakaskuntien kokemuksiin niittoprojektin toteutuksesta voi tutustua Rantaruovikot -hyötykäyttöön webinaarimme tallenteesta.

Kuva: Helmi Pörhölä

Aiheeseen liittyvää