Merikulttuuri ja kirjat

John Nurmisen Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedon välittäjä ja merellisen sisällön tuottaja. Säätiön merihistoriaan painottuva kulttuuritoiminta on keskittynyt merenkulun, löytöretkeilyn ja kartografian historiaan sekä näiden tunnetuksi tekemiseen. Toiminnan pohjana ovat säätiön meritaide-, meriantiikki ja antiikkikarttakokoelmat.

Säätiö kustantaa korkealaatuisia, suurelle yleisölle suunnattuja tietokirjoja merenkulun, meritaiteen, löytöretkien ja kartografian historiasta sekä ylläpitää merellistä Loki-verkkopalvelua.