Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
Vesivastuullisuus keskeinen osa luontotyötä S-ryhmällä

Vesivastuullisuus keskeinen osa luontotyötä – S-ryhmä tukee John Nurmisen Säätiötä

kivinen merenpohja
Kuva: Jukka Nurminen

Lisätietoja

Nina Elomaa
Vastuullisuusjohtaja
S-ryhmä
nina.elomaa@sok.fi
p. 010 768 0803

S-ryhmä tukee John Nurmisen Säätiötä ja sen meriympäristöhankkeita, joissa muun muassa vähennetään maalta mereen päätyvää ravinnekuormitusta ja torjutaan rehevöitymistä ja muita mereen kohdistuvia ympäristöriskejä.

S-ryhmä on kehittänyt vesivastuutyötään, kartoittanut vesiriskejään ja nostanut kestävän vedenkäytön merkittävään rooliin vastuullisuustyössään. John Nurmisen Säätiön tukeminen on yksi teko vesivastuun edistämiseksi arvoketjussa. John Nurmisen Säätiö suojelee meriluontoa, vähentää mereen päätyvää ravinne- ja haitta-ainekuormitusta sekä vahvistaa Itämeri-tietoisuutta ja suomalaisten suhdetta mereen.

”Vesivastuullisuus on aivan keskeinen osa luontotyötämme. Oman toimintamme fiksun veden käytön lisäksi meidän on tärkeää pyrkiä tukemaan arvoketjua kestävämmässä vedenkäytössä ja tekemään yhteistyötä. Itämeri on meille kaikille yhteinen ja ainutlaatuinen merialue”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

Maatalouden ravinnekuormaa pienemmäksi

Itämeressä ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset näkyvät selvemmin ja nopeammin kuin maailman valtamerissä. Suomessa maatalouden osuus ravinnekuormituksesta on merkittävä, ja ravinteet lisäävät meren rehevöitymistä. Esimerkiksi peltojen käsitteleminen kipsillä on tutkitusti tehokas tapa vähentää maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta. John Nurmisen Säätiön tavoitteena on vähentää kuormitusta monessa Itämeren rantavaltiossa kipsikäsittelemällä peltoja ja tukemalla kipsikäsittelyn laajaa käyttöönottoa.

”S-ryhmän tuen avulla voimme jatkaa tehokasta työtä ravinnevalumien vähentämiseksi. Maataloudessa se tarkoittaa kipsikäsittelyn lisäksi lantaravinteiden kierrättämistä kasvitilojen käyttöön alueille, joissa ravinteita on liian vähän. Toimijoiden yhteistyö on avain onnistuneeseen Itämeren pelastustyöhön”, sanoo John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt.


S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt. S-ryhmä tarjoaa arjen palveluita päivittäistavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä, rautakaupassa ja oman pankin kautta. S-ryhmä on suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – s-ryhmäläisiä on noin 40 000. S-ryhmä toimii tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja on Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. S-ryhmän verojalanjälki on lähes 1,7 miljardia euroa, ja se investoi Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi

Haku