Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
Haitalliset aineet uhkaavat Itämerta – Kemianteollisuus tarvitaan mukaan suojelutyöhön

Haitalliset aineet uhkaavat Itämerta – kemianteollisuus tarvitaan mukaan suojelutyöhön

tankkeri merellä taustalla tuulivoimaloita
Kuva: Manuel Keller, Unsplash

Kirjoittaja

Eeva Tähtikarhu

Eeva Tähtikarhu

Projektipäällikkö, vanhempainvapaalla

Haitalliset aineet ovat rehevöitymisen rinnalla toinen suuri Itämeren tilaa uhkaavaa tekijä. Kemianteollisuudella on mahdollisuus toimia edelläkävijänä ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjen vähentämisessä Itämerellä. Se vaatii, että yritykset ovat valmiita tarkastelemaan merikuljetustensa aiheuttamia päästöjä, kirjoittaa John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Eeva Tähtikarhu.

Tuorein Itämeren suojelukomission HELCOMin meren tilaa luotaava HOLAS-raportti nostaa haitalliset aineet rehevöitymisen rinnalle Itämeren tilaa eniten uhkaavaksi tekijäksi. Yksi tunnistettu haitallisten aineiden päästölähde on kemianteollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset merellä. Yli 90 prosenttia Suomeen tuotavasta tavarasta ja raaka-aineista kulkee laivoilla. Meriliikenteen merkitys on yhä vain kasvanut, kun maaliikenne Venäjän rajan yli on hiipunut.

Lastijäämiä päätyy mereen niin satamista kuin laivoiltakin. Pakkaamattomana kuljetettavia materiaaleja, kuten esimerkiksi lannoitteita tai metallipellettejä leviää helposti mereen laivan lastauksen ja purun aikana. Laivoilta lastijäämiä päätyy mereen erityisesti ruumien ja tankkien pesun yhteydessä.

Kansainvälisillä merialueilla tapahtuvaa toimintaa säädellään kansainvälisellä lainsäädännöllä, joka ei useinkaan ole niin tiukkaa kuin kansallinen lainsäädäntömme.  Siksi monet sellaiset päästöt, joita ei maalla sallita, ovat merellä täysin laillisia. Lisäksi kansainvälisillä merialueilla tapahtuvan toiminnan valvominen on varsin vaikeaa, ja laittomia päästöjä aiheuttaneita aluksia saadaan vain harvoin vastuuseen teoistaan. Myös satamien ympäristökuormituksen valvonta on nykyisellään huomattavasti löyhempää kuin esimerkiksi teollisuuslaitosten valvonta.

Kemikaalicocktailien vaikutusta mereen ja sen eliöihin ei tunneta vielä alkuunkaan riittävästi. Tällä hetkellä emme edes tiedä, mitä ja kuinka paljon rehevöittäviä tai haitallisia aineita satamista ja laivoilta mereen päätyy. Meriliikennettä voidaankin pitää ympäristövalvonnan sokeana pisteenä.

Ratkaisuna kemianteollisuuden vapaaehtoiset päästövähennykset

Kaikki mikä on laillista, ei ole vastuullista. Siksi haastammekin kemianteollisuuden yritykset tarkastelemaan oman toimintansa välillisiä vaikutuksia Itämereen koko kuljetusketjun osalta yli lain minimivaatimusten.

Kemianteollisuuden yrityksillä on mahdollisuus vähentää päästöjään merkittävästi laajentamalla katsantokantaa suoraan tehdasalueelta syntyvistä päästöistä koko kuljetusketjuun. Vastuullinen yritys huolehtii siitä, että heidän käyttämänsä laivat tai satamaterminaalit eivät aiheuta rehevöittävien tai haitallisten aineiden päästöjä mereen.

John Nurmisen Säätiön hankkeissa on saatu hyviä esimerkkejä siitä, miten päästöjä on pystytty konkreettisesti vähentämään. Esimerkiksi Lannoitelaivaushankkeessa on etsitty yhdessä satamien ja laivoja lastaavien satamaoperaattoreiden kanssa parhaita keinoja mereen päätyvän lannoitehävikin vähentämiseksi.

Tankkeja Itämerellä.
Kemikaalialusten tankinpesuvesien mukana Itämereen päätyy muun muassa syöpää aihauttavia haitallisia aineita. Kuva: Ville Veikko Intovuori / Traficom

Mäntyöljypäästöt kuriin yhteistyöllä

Nykyinen lainsäädäntö sallii kemikaalialusten tankinpesuvesien päästämisen mereen tietyissä rajoissa. Yhdestä laivasta voidaan päästää laillisesti kerralla mereen jopa 1500 litraa meriympäristölle haitallisia ja ihmiselle vaarallisia kemikaaleja. Tarvitsemme siis yhteistyötä ja kemianteollisuuden yritysten omaehtoista panosta, jotta voimme estää kemikaalipäästöt Itämereen.

Säätiön ja Traficomin Kemikaalialushankkeessa otettiin viime syksynä merkittävä askel kohti puhtaampaa Itämerta, kun kaikki Suomen mäntyöljytoimijat sitoutuivat lopettamaan tankinpesun aiheuttamat mäntyöljypäästöt Itämereen. Osalla yrityksistä oli jo valmiiksi kehiteltynä erilaisia toimivia menetelmiä pesuvesien käsittelyyn maissa. John Nurmisen Säätiön luotsaamassa mäntyöljytoimijoiden yhteistapaamisessa parhaat käytännöt saatiin jakoon koko toimialan kesken.

Vapaaehtoiset päästövähennystoimet ovat keino kohentaa oman yrityksen vastuullisuutta ja brändiä. Samalla ne parantavat koko toimialan imagoa.

Säiliöalus satamassa
Hankkeet
Kemikaalialushanke

Vähennämme kemikaalialusten tankinpesusta aiheutuvia haitallisten aineiden päästöjä Itämereen.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Haku