Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
Vesiensuojelun tehostaminen Tilanjoen valuma-alueella on tarpeen

Vesiensuojelun tehostaminen Tilanjoen valuma-alueella on tarpeen – suojelutoimilla vähennämme vesistöjen ravinnekuormaa

Metsäoja lumisessa metsässä.
Tilanjoen valuma-alueen tilaa on tutkittu vesinäytteillä. Kuva: Elina Heikkala

Kirjoittaja

VALVE-metsähankkeessa käynnistettiin kesäkuussa 2022 vesinäytteiden keruu Pohjois-Pohjanmaan Utajärvellä sijaitsevasta Tilanjoesta sekä sen valuma-alueen metsäojista, joihin on suunniteltu erilaisia vesiensuojeluratkaisuja. Ensimmäisen puolen vuoden seurantatulokset vahvistavat, että vesiensuojelun tehostaminen Tilanjoen valuma-alueella on tarpeen, sillä ojaverkostossa liikkuu paikoin runsaastikin vesistöjä rehevöittäviä ravinteita.

Me John Nurmisen Säätiöllä etsimme kustannustehokkaita ja kuormitusta vähentäviä ratkaisuja sekä käytäntöjä turvemaiden metsätalouden vesiensuojeluun. VALVE-metsähankkeessa pilotoimme Tilanjoella valuma-aluetason vesistöystävällistä metsänhoitoa yhteistyössä alueen yksityismetsänomistajien ja valtion maita hallinnoivan Metsähallituksen kanssa.

Kesällä 2022 Tilanjoesta sekä valuma-alueen metsäojista aloitettiin vesinäytteiden keruu osana hankkeen seurantaa. Toimenpiteiden seuranta on tärkeää, jotta saamme lisätietoa siitä, kuinka suojelutoimet vaikuttavat ja kuinka tehokkaasti erilaiset ratkaisut vähentävät ojitettujen turvemaiden metsätalouden vesistökuormitusta.

Tilanjoella näytteitä otetaan sulan maan ja kasvukauden aikana ojaverkoston laskuojista viikon tai parin viikon välein, ja talvikaudella harvemmin. Vesinäytteiden avulla pyritään saamaan hyvä käsitys siitä, mitä metsäojaverkostossa kasvukauden aikana tapahtuu. Vaikka varsinaisten vesiensuojelutoimien toteutus alkaa vasta vuonna 2023, on seurannan käynnistäminen jo etukäteen erityisen tärkeää, jotta saamme tietää, millainen tilanne ojissa vedenlaadun suhteen on. Muuten toimien vaikutuksista olisi mahdotonta sanoa jälkikäteen mitään silmämääräisiä havaintoja varmempaa.

Suojelutoimilla tasoitetaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia valuma-alueilla

Vaikka Tilanjoen vedenlaatu onkin tällä hetkellä luokiteltu erinomaiseksi, seurannan tulokset paljastavat, että valuma-alueen ojaverkostoon valuu ajoittain suuriakin määriä vesistöjä rehevöittäviä ravinteita. Tilanjoen alueella kuormitus on peräisin veden mukana kulkeutuvasta maa-aineksesta sekä pintaturpeen hajoamisesta vähitellen vanhojen metsäojitusten seurauksena. Alustavien seurantatulosten perusteella Tilanjoen valuma-alueen vesiensuojelusuunnitelmaan sisältyvät toimet kohdistuvat jokeen tulevan kuormituksen vähentämisen kannalta oikeisiin paikkoihin.

Metsätalouden vesiensuojelun keinoista toistaiseksi tutkimusten mukaan tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet sellaiset toimet, jotka viivyttävät vettä valuma-alueilla ja tasaavat samalla ojaverkoston virtaamia myös tulva-aikoina. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän sateisuutta etenkin kasvukauden ulkopuolella, ja mikäli talvi on leuto, valuma-alueilla voi liikkua runsaasti vettä myös talviaikaan. Kun vettä viivytetään ja virtausta hidastetaan esimerkiksi johtamalla vesiä ojittamattomille suoalueille, suo suodattaa osan valumavesien ravinteista, ja samalla voidaan tasoittaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia turvemaiden metsätalousvaltaisilla valuma-alueilla.

VALVE-metsähankkeessa pyritään seurannan avulla saamaan lisätietoa erilaisten toimien vesiensuojeluvaikutuksista, ja ojaverkoston virtaamia seuraamalla saadaan tärkeää tietoa myös veden liikkeistä toimenpiteiden toteutuksen jälkeen. Vaikutuksiltaan laajimpien toimien toteuttamisessa tarvitaan maanomistajien ja muiden tahojen laajaa yhteistyötä, ja seuranta on tärkeä tapa saada tietoa myös tämän yhteistyön tuloksista.

Ensimmäisten vesiensuojelutoimien toteutus aloitetaan hankkeessa vuonna 2023.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Haku