Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
Eläintilojen ylijäämälanta on ”mustaa kultaa” kasvitiloille

Sikatilalliset edistävät lantaravinteiden kierrätystä – eläintilojen ylijäämälanta on ”mustaa kultaa” kasvitiloille

traktorit levittävät lantaa pellolle
Lantaa voidaan kierrättää eläintiloilta kasvitilojen käyttöön. Kuva Tara Jaakkola.

Lantaravinteiden kierrätys ylijäämäisiltä sikatiloilta kasvitilojen lannoitteeksi edistää maatalouden omavaraisuutta ja vähentää mineraalilannoituksen tarvetta kasvitiloilla. Samalla vähenee ylimääräisen fosforin huuhtoutuminen vesistöihin ja Itämereen. John Nurmisen Säätiö etsii sika- ja kasvitiloja mukaan lantakierrätyshankkeeseen vuodelle 2024.

Itämeren tilaan voidaan vaikuttaa erityisesti maatalouden vesistökuormitusta vähentämällä. Erityisesti Lounais-Suomen rannikkoalueelle on keskittynyt paljon eläintiloja, ja niillä syntyvää fosforipitoista lantaa päätyy paikoin liikaa lähialueiden pelloille, joilta ylimääräinen fosfori huuhtoutuu ojien kautta vesistöihin ja Itämereen. 

Separoimalla lantaa eli erottamalla lantalietteestä neste, saadaan fosforipitoista kuivalantaa, jonka kuljettaminen on lietelantaa helpompaa. Kuivalantaa on taloudellisempaa siirtää myös pidempien välimatkojen päähän sellaisille alueille, joilla ravinteita on pelloilla liian vähän.

John Nurmisen Säätiön lantakierrätyshankkeessa tuetaan kuivalannan siirtämistä sikatiloilta kasvitilojen pelloille, joilla on tarvetta fosforilannoitukselle ja orgaanisen hiilen lisäykselle.

Lantaravinteiden kierrättämisestä hyötyvät sekä tilalliset että Itämeri

Lannan prosessointi ja ravinteiden tehokkaampi kierrättäminen parantavat ruoantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähentävät ravinnevalumia Itämereen. Lantaravinteiden kierrätys vähentää kasvitilojen tarvetta mineraalilannoitteiden käyttöön ja lisää maaperälle suotuisaa pieneliötoimintaa mineraalilannoitteita enemmän. Lantaravinteiden kierrätys on suomalaisen maatalouden omavaraisuutta parantava kiertotalousratkaisu.

Niillä alueilla, joille on keskittynyt paljon eläintiloja, joudutaan pohtimaan, minne ylimääräinen lantafosfori sijoitetaan. Lannan siirto kasvitiloille tarjoaa kestävän mahdollisuuden päästä eroon ylimääräisistä ravinteista, joita ei voi levittää lähipelloille. Kasvitilallisille prosessoitu lanta taas on hyödyllinen vaihtoehto mineraalilannoitteille.

”Hankkeessa mukana ollut kasvitilallinen on kuvannut prosessoitua lantaa ”mustaksi kullaksi”, ja kasvitiloilla onkin paljon kiinnostusta lannan siirtoon ja käyttöön. Kannustankin erityisesti eläintiloja lähtemään mukaan hankkeeseemme, sillä myös he hyötyvät lannan kierrättämisestä”, sanoo projektipäällikkö Henri Nikkonen John Nurmisen Säätiöstä.

Haku tilallisille on auki vuodelle 2024

Lantakierrätyshanke jatkuu tulevana vuonna, ja haku mukaan on auki Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan alueen eläin- ja kasvitiloille. Tilat voivat ilmoittautua mukaan 28. tammikuuta saakka.  

Hankkeessa järjestetään myös tilaisuuksia, joissa lisätään tilallisten tietämystä ravinteiden kierrättämisestä ja innostetaan tilallisia mukaan toimimaan entistä vesistöystävällisemmin.  Ensimmäinen sikatilallisten ravinnekiertotilaisuus järjestettiin joulukuussa Vehmaalla yhdessä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Suomen sikayrittäjät ry:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 20 sikatilallista Varsinais-Suomesta. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa fosforiasetuksen vaikutuksista, ympäristön tilaa parantavien investointitukien hakemisesta, maaperän fosforipitoisuuksien kehitykseen liittyvistä tutkimustuloksista ja lannan prosessoinnin teknisistä ratkaisuista.

Eläintilojen on huomioitava ympäristövastuullisuus yhä enemmän toiminnassaan. Suomen sikayrittäjät ry:n johtokunnan puheenjohtaja Timo Heikkilä kehotti tilallisia pohtimaan, kuinka ylimääräinen fosfori saadaan ulos tiloilta.

”Olen ollut tyytyväinen, että John Nurmisen Säätiö on lähtenyt kehittämään ratkaisua tähän”, hän totesi tilaisuudessa.

Vuonna 2024 tilallisille järjestetään lisää tilaisuuksia. Niistä ilmoitetaan muun muassa tapahtumat-sivulla.

Hankkeet
Lantakierrätyshanke

Parannamme ruuantuotannon alueellista ravinnetasapainoa ja vähennämme ravinnevalumia Itämereen.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Haku