Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Itämeri-media
John Nurmisen Säätiön ensimmäinen biokaasulaitoshanke käynnistyy Ukrainan Lvivissä vuonna 2018

John Nurmisen Säätiön ensimmäinen biokaasulaitoshanke käynnistyy Ukrainan Lvivissä vuonna 2018

Biokaasulaitos Ukrainan Lviv:ssä

John Nurmisen Säätiö lähtee rahoittamaan Ukrainan Lvivissä rakenteilla olevaan biokaasulaitokseen tehokasta jätevedenpuhdistusta. Hanke on osa Lvivin kaupungin sekä Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin EBRD:n, Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn ja eurooppalaisen energiarahaston E5P:n rahoittamaa biokaasuhankkeetta, jossa pyritään tuottamaan päästötöntä ja kestävää energiaa Lvivin kaupungin tarpeisiin. Paitsi uusi toiminta-alue, kyseessä on säätiön ensimmäinen hanke Ukrainassa.

Lvivin kaupungissa on yli 700 000 asukasta ja sen jätevedet virtaavat Poltva-joen kautta Valko-Venäjän Bug-jokeen, joka yhtyy Puolassa Itämereen laskevaan Veikseliin. Ilman tehostettua puhdistusta biokaasulaitos lisäisi vesistöjen fosforikuormitusta noin 130 tonnia vuodessa, mikä on noin viisi kertaa enemmän kuin Helsingin Viikinmäen puhdistamon vuosipäästöt. Fosforin lisäksi biokaasulaitoksen arvioidaan kasvattavan jokeen päätyviä typpipäästöjä noin 1000 tonnia vuodessa. Toisin kuin fosforin, typpipäästöjen arvioidaan pääosin haihtuvan jokivesistöissä ennen Itämereen päätymistä.

Kemiallisen fosforinpoiston investoinnin kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 500 000 euroa, josta säätiön kustannukset ovat noin 400 000 euroa. Käytännössä säätiön rahoitus hankkeelle allokoitaneen aikaisintaan vuonna 2018, kun biokaasulaitos on valmistumassa. Säätiö rahoittaa puhdistuksessa käytettävät laitteet Lvivin vesilaitoksen vastatessa hankkeen rakennustöistä ja paikallissuunnittelusta.

Asiantuntija-arvioiden mukaan kemiallinen fosforinpoisto on kustannuksiltaan ja toimintavarmuudeltaan paras ratkaisu Lvivin biokaasulaitokselta vesistöihin päätyvien fosforipäästöjen estämiseksi. Fosforinpoisto ei vaikuta lietteen loppukäyttöön, koska puhdistamolla ja biokaasuprosessissa syntyvä liete ei ole muutenkaan käyttökelpoista maataloudessa sisältämiensä raskasmetallien ja haitallisten aineiden vuoksi.

Biokaasulaitokset tuottavat ilmastoystävällistä energiaa. Niiden jätevedet ovat kuitenkin ravinnerikkaita, ja siksi on tärkeä varmistaa, että vedet puhdistetaan biokaasulaitoksella tai ohjataan puhdistamolle, jonka kapasiteetti riittää lisäkuormituksen käsittelyyn. ”Pohjoismaiselle ympäristörahoitusyhtiölle NEFCOlle on tärkeää, että sen rahoittamat projektit ovat kestäviä myös Itämeren ravinnekuormituksen näkökulmasta. Myönteisten ilmastovaikutusten lisäksi haluamme turvata myös hankkeen ravinneneutraaliuden. Siksi pyysimme hankkeeseen mukaan myös John Nurmisen Säätiön, joka toteuttaa fosforinpoistokomponentin yhdessä Lvivin vesilaitoksen kanssa”, sanoo projektia NEFCOssa johtava Bo Nyhus.

”Ilmastopäästöjen vähentämiseen, uusiutuvaan energiaan sekä energiaomavaraisuuteen tähtäävän politiikan vuoksi biokaasu on nouseva energiamuoto, johon investoidaan kiihtyvällä tahdilla myös Itämeren valuma-alueella. Jätevesien puhdistukseen liittyvässä työssämme olemme havainneet, että biokaasulaitosten jätevesien käsittely on haasteellista kaikissa Itämeren maissa. Jos riskejä ei tiedosteta, biokaasun tuotanto saattaa pahimmillaan palauttaa vesistöihin lietteisiin sidotut ravinteet ja lisätä ravinnekuormitusta merkittävästi. Siksi on tärkeää turvata, että biokaasuhankkeiden vesistövaikutusten hallinta on kestävällä pohjalla”, sanoo säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita johtava Marjukka Porvari.


Vuonna 1992 perustettu John Nurmisen Säätiö tekee vaikuttavaa ja tuloksellista työtä Itämeren ja merellisen kulttuuriperinnön hyväksi. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Lue seuraavaksi

Haku