07.03.2022

Sota Ukrainassa vaikuttaa Itämeren vakauteen

John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri, sen ympäristö ja kulttuuri. Venäjän käynnistämät sotatoimet Ukrainassa vaikuttavat Itämeren alueen vakauteen ja yhteistyöhön – myös meren suojeluun. Tuomitsemme jyrkästi Venäjän toimet Ukrainassa ja toivomme sodan välitöntä lopettamista.

John Nurmisen Säätiöllä ei ole tällä hetkellä käynnissä hankkeita Venäjällä eikä Valko-Venäjällä. Emme myöskään toistaiseksi käynnistä uusia hankkeita näissä maissa.

Säätiöllemme lahjoitetuilla varoilla ei tällä hetkellä toteuteta hankkeita Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Kansainvälinen ympäristöyhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa on sotatilan vuoksi keskeytetty kaikilla sektoreilla.  

Aiemmat hankkeet Venäjällä ja Valko-Venäjällä 

Itämeren suojelutyömme alkoi vuonna 2005. Olemme toteuttaneet tähän asti ympäristövaikutuksiltaan suurimmat hankkeet Venäjällä. Säätiön rahoittamaa puhdistusteknologiaa vastaanottaneet venäläiset vesilaitokset raportoivat meille säännöllisesti puhdistuslaitteiden käytöstä ja puhdistustuloksista. Laitteiden käytön ja puhdistuskemikaalit vesilaitokset rahoittavat itse.  

Olemme toteuttaneet useita jäteveden puhdistusta tehostavia hankkeita myös Valko-Venäjällä vuosina 2010–2014.  

Säätiöllä ei tällä hetkellä ole käynnissä hankkeita tai investointeja Venäjällä tai Valko-Venäjällä.   

Meriympäristöhanke Ukrainan Lvivissä 

Käynnistimme vuonna 2016 jätevesien puhdistushankkeen Itämeren valuma-alueella sijaitsevassa Ukrainan Lvivin kaupungissa. Sotatila on pysäyttänyt hankkeen toistaiseksi eikä tällä hetkellä ole tietoa, koska hanketta voidaan jatkaa. Pidämme kiinni sitoumuksistamme ja työ Ukrainassa jatkuu heti, kun se on mahdollista. 

Rakennamme hankkeessa Lvivin kaupunkiin suunniteltuun biokaasulaitokseen tehokkaan jätevesien fosforipoiston. Hanke on osa Lvivin kaupungin sekä Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin EBRD:n, Pohjoismaisen ympäristörahoitusyhtiön NEFCOn ja eurooppalaisen energiarahaston E5P:n rahoittamaa biokaasuhanketta, jossa pyritään tuottamaan kestävää energiaa Lvivin kaupungin tarpeisiin.

Lue myös:

”Alkuvuosi on ollut ihmiskunnalle historiallista ja järkyttävää aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut pysyvästi maailmaa, jossa elämme. Sodan seuraukset ovat merkittäviä myös Itämeren kannalta, onhan Venäjä monesta syystä Itämerelle tärkeä maa”, Marjukka Porvari kirjoittaa.

Lue blogistamme, miten Venäjän sotatoimet ovat muuttaneet kansainvälistä merensuojeluyhteistyötä.

Itämeri kuva: Lasse Hendriks

Aiheeseen liittyvää