Hyppää sisältöön
Etusivu
Mitä teemme
Hankkeet
Yksityis-VESPA vesien palautushanke

Yksityis-VESPA vesien palautushanke

Pintavalutusmenetelmä on metsätalouden tehokkain vesiensuojelukeino. Yksityis-VESPA -hankkeessa puhdistamme metsäojitusalueiden vesiä yhteistyössä Tapion ja Iin Micropoliksen kanssa johtamalla ne pintavalutukseen luonnontilaisille tai ennallistettaville soille.

Tavoite
Parantaa metsätalouden vesiensuojelua ja vesien tilaa toteuttamalla vesien palauttamista ja pintavalutusta sekä edistämällä menetelmän laajempaa käyttöönottoa.
Aikataulu
2023–2025
Tilanne
Suunnitelmat ja sopimukset neljän vesienpalautuskohteen toteuttamisesta ovat valmistuneet
Lokaatio
Suomi
Yhteistyökumppanit
Tapio, Iin Micropolis

Lisätietoja:

Jouko Lehtoviita
Senior Advisor
Tapio Palvelut Oy
puh. + 358 40 586 2134
jouko.lehtoviita@tapio.fi

Lauri Rantala
Iijoen kehittämiskoordinaattori
Iin Micropolis Oy
puh. 040 647 5475
lauri.rantala@micropolis.fi

Jouni Tanskanen
Projektipäällikkö
Iin Micropolis Oy
puh. 040 554 9273
jouni.tanskanen@micropolis.fi

Soiden ojitus kuormittaa Itämerta

  • Neljäsosa Suomen puustosta kasvaa turvemailla eli soilla. Soita ojitettiin Suomessa kiihtyvään tahtiin toisen maailmansodan jälkeen, jotta metsäpinta-alaa saatiin lisää metsätalouden tarpeisiin.
  • Soita kuivatetaan puuntuotantoa varten kaivamalla ojia. Ojat johtavat vedet vesistöihin ja lopulta Itämereen. Itämeren valuma-alue kattaa lähes koko Suomen pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta.
  • Metsätalouden suurin vesistökuormituslähde ovat vanhat ojitusalueet, joilta vapautuu turpeen hajotessa ravinteita, kiintoainetta ja humusta. Ojitusalueilta huuhtoutuvat aineet aiheuttavat rehevöitymisen lisäksi vesien ruskettumista. Itämeressä ylimääräisten ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on suuri ongelma, joka kiihdyttää pinnanalaista luontokatoa.

Vesien palautus ja pintavalutus auttavat vähentämään metsätalouden vesistöpäästöjä

Pintavalutus tarkoittaa sitä, että metsäojien vesiä ohjataan puhdistumaan riittävän laajalle, ojittamattomalle alueelle, kuten luonnontilaiselle tai ennallistetulle suolle. Suon kasvillisuus ja pintaturve pidättävät ojavesien sisältämiä ravinteita ja kiintoainetta.

Vesiensuojelun lisäksi vesien palautus ja pintavalutus tuottavat myös ilmasto- ja monimuotoisuushyötyjä. Luonnontilaiset ja suojellutkin suot kuivuvat, jos niille luontaisesti valuvat vedet ohjataan ympäröivien metsätalousalueiden ojiin. Palauttamalla vesiä soille parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta ja hillitään turpeen hajoamista. Vesien palauttaminen hyödyttää siis paitsi jokia, järviä ja Itämerta myös luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa!

Yksityis-VESPA-hanke toteutetaan Tapion, Micropoliksen ja John Nurmisen Säätiön yhteistyönä

Yksityis-VESPA -hankkeessa tehdään vesienpalautuksia yksityismailla Etelä-Pohjanmaalla (Alavus), Keski-Pohjanmaalla (Halsua), Pohjois-Pohjanmaalla (Taivalkoski) ja Etelä-Lapissa (Ranua). Kohteiden suunnittelusta vastaa Tapio Palvelut Oy, toteutuksesta John Nurmisen Säätiö ja maanomistajayhteistyöstä Iin Micropolis Oy. Vesiä palautetaan patoamalla metsäojia ja avaamalla niistä pisto-ojia luonnontilaisille tai ennallistetuille soille.

Lisäksi hankkeessa edistetään menetelmän laajempaa käyttöönottoa muun muassa luomalla sopimusmalleja vesienpalautustoimien suunnittelijoiden, maanomistajien sekä urakoitsijoiden käyttöön. Sopimusteknisiä ratkaisuja kehittää pro bono -työnä Roschier Asianajotoimisto Oy.

Hanke saa rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Yhteistyössä

Hankkeeseen liittyvät materiaalit

Hankkeeseen liittyvät uutiset

Haluatko pysyä kartalla Itämeren tilasta?

Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä Itämeri-aiheisista tapahtumista, säätiön hankkeiden etenemisestä, merellisistä julkaisuista ja muista kiinnostavista sisällöistä.

Haku